Hoppa till innehåll

Borgå stads centrala fastigheters energikonsumtion och -produktion kan nu följas av alla

Borgå stad har publicerat information om energikonsumtionen och -produktionen för stadens mest centrala fastigheter. Alla har nu möjlighet att följa med energikonsumtionen och -produktionen av stadens fastigheter med uppföljningsverktyget i fråga.

Lyceiparken koulu.

– Uppföljningsverktyget visar att stadens fastigheter har under de senaste 12 månaderna förbrukat el som motsvarar cirka 1600 och värme som motsvarar cirka 2000 egnahemshus årsförbrukning. Fastigheterna producerar också energi. Solpanelerna på Linnajoen koulu:s tak har under det gångna året producerat nästan 20 procent av all den energi som fastigheterna producerar, berättar stadens projektingenjör Axel Hagman.
Med uppföljningsverktyget kan man också se energidata i realtid.
– Man följa med hur el- och värmekonsumtionen ser ut för det gångna året och det pågående året, månad för månad, samt hur konsumtionen ändras år till år. Om fastigheten också producerar solenergi, kan man följa med fastighetens produktion i realtid, fortsätter Hagman.
Listan över fastigheter som ingår i uppföljningsverktyget uppdateras när tillräckligt med information har samlats in om fastigheterna.


Målet är en energibesparing på över 7 procent tills år 2025

Med uppföljningsverktyget kan man ännu bättre använda informationen om energikonsumtionen av de fastigheter staden äger, också för fastigheternas underhåll.
– Vi kan nu lätt jämföra fastigheternas konsumtion och produktion sinsemellan. Då får vi värdefull information både om det nuvarande läget och om hur våra olika åtgärder att effektivera energiförbrukningen påverkar den. På basis av detta kan vi sedan vidare evaluera om åtgärderna kunde tas i bruk också i stadens andra fastigheter, berättar stadens projektingenjör Axel Hagman.
En av åtgärderna för att förbättra energiförbrukningen är att staden har förbundit sig till kommunsektorns energieffektivitetsavtal redan under flera avtalsperioder.
– Med avtalet vill staden uppnå en energibesparing på 7,5 procent från nivån 2017 till år 2025. Vi vidtar flera energibesparingsåtgärder årligen, och har blivit en del av stadens ordinarie verksamhet, fortsätter Hagman.


Energibesparingen tryggar jämna och högklassiga inomhusförhållanden för fastigheternas användare

Uppföljningsverktyget har utvecklats som en del av det nationella projektet Carbon Neutral Municipalities and Regions, som Finlands miljöcentral koordinerar. Projektet finansieras av EU:s Life-program. Projektets helhetsbudget är 15,3 miljoner euro. Borgås andel är cirka 663 000 euro. Projektet började år 2018, och fortsätter fram till hösten 2024.
– Med stadens andel av finansieringen har vi, förutom uppföljningsverktyget, tagit i bruk bland annat dubbelriktat fjärrvärme vid Keskuskoulu, smarta och proaktiva värmestyrningssystem i Keskuskoulu och Tolkis allaktivitetshus samt efterfrågeflexibilitet för fjärrvärme i 19 olika fastigheter. Vid Keskuskoulu har vi till exempel kunnat spara 40 procent av energin med hjälp av åtgärderna, säger Hagman.
Syftet med projektet är att verkställa den nationella klimatpolitiken, och förverkliga konkreta åtgärder för att dämpa klimatförändringen samt att förstärka kontinuiteten av arbetet runt klimatförändringen.
– På den lokala nivån är målet med åtgärder för att förbättra energieffektiviteten inte bara att spara energi, utan också att erbjuda de som använder fastigheterna jämna och högklassiga inomhusförhållanden, konstaterar Hagman.
Uppföljningsverktyget är en del av EU-projektet, och samtidigt en del av stadens klimatprogram som godkändes år 2019.
– Verktyget fullföljer klimatprogrammets åtgärd om att uppvisa relevant information om stadens fastigheter på webbplatsen. Grundtanken bakom åtgärden är att uppvisandet av information om energiförbrukning inte bara minskar energiförbrukningen, utan också skapar nya möjligheter för lokala entreprenörer, berättar stadens sakkunnig inom hållbar utveckling Sanna Päivärinta.