Siirry sisältöön

Tilinpäätöksen ennakkotiedot 2022: Porvoon talous säilyi vahvana

Porvoon kaupungin talous tulee olemaan edelleen selvästi ylijäämäinen vuodelta 2022, ilmenee juuri valmistuneista tilinpäätöksen ennakkotiedoista. Tiedot ovat alustavia, ja ne tarkentuvat vielä, kun tilinpäätöksen valmistelu etenee ja liikelaitosten tietoja yhdistetään tilinpäätökseen.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Viime vuosi oli taloudellisesti vahva useimmille kaupungeille, kun taloussuhdanne oli suotuisa ja kertaluonteiset verotilitykset olivat yllättävän hyviä. Myös Porvoon kaupungin talous hyötyi suhdannetilanteesta, mutta myös kaupungin toimialat pysyivät melko hyvin suunnitellussa talousarviossa varsin haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta, kertoo kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Kaupungin tulokseksi näyttäisi muodostuvan noin 41,2 miljoonaa euroa ennen tilinpäätössiirtoja ja rahastojen muutoksia. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli noin 50,5 miljoonaa euroa. Korona ja monet kertaluonteiset erät vaikeuttavat kuitenkin vuosien välistä vertailua.

– Kaupungin investointisuunnitelmassa on tuleville vuosille aikataulutettu noin 228 miljoonan euron investoinnit, joiden toteuttamiseen tarvitaan kertyneitä ylijäämiä, koska kaupungin talous tulee heikkenemään ensi vuodesta lähtien, jatkaa Ujula.

Toimintamenot ja verotulot kasvoivat

Kaupungin toimintamenot yhteensä kasvoivat noin 6,5 prosenttia eli noin 26,5 miljoonaa euroa vuodesta 2021. Henkilöstömenot kasvoivat noin 4,9 prosenttia ja palvelujen ostot 6,5 prosenttia. Toimintamenot yhteensä olivat noin 434 miljoonaa euroa.

Suurimmista toimialoista sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 4,9 prosenttia eli noin 9,5 miljoonaa euroa ja sivistystoimen menot 5,4 prosenttia eli noin 7,0 miljoonaa euroa.

– Korkea inflaatio, kunta-alan palkkaratkaisu, koronasta johtuvat poissaolot sekä hyvinvointialueuudistuksen valmistautuminen selittävät pitkälti menokasvua, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

Verotulot kasvoivat hieman menoja voimakkaammin, yhteensä noin 6,7 prosenttia. Verotulot yhteensä olivat noin 316,5 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto kasvoi peräti 7,6 prosenttia 223,9 miljoonaan euroon. Yhteisöveron tuotto puolestaan oli noin 74,3 miljoonaa euroa, mikä on 4,3 prosenttia korkeampi kuin edellisvuotena.

– Hyvä suhdanne ja kuntasektorin yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen korotus näkyy yhteisöveron tuotossa, joka oli vielä vuonna 2022 Porvoossa selkeästi korkeampi kuin vastaavan kokoisissa kaupungeissa. Verohallinto on kuitenkin vahvistanut Porvoon yhteisöveron jako-osuuden alenevan 49 prosenttia vuodelle 2023, jonka jälkeen olemme aika lailla samassa tilanteessa muiden kaupunkien kanssa, jatkaa Rainio.

Toimintatuottoja kaupungille kertyi noin 116,7 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Lainakanta aleni, korkojen nousulla ei vielä vaikutusta

Kaupungin lainakanta vuoden 2022 lopussa oli noin 87 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin lainakanta oli noin 140,3 miljoonaa euroa. Lainakanta aleni siten noin 53,3 miljoonalla eurolla. Kokokulut olivat noin 0,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa edellisvuoden tasoa.

Vuoden 2022 aikana maksettiin yksi ylimääräinen vaihtuvakorkoinen laina ennenaikaisesti pois. Vuoden 2022 lopussa kaupungilla oli lainasalkussa vain kiinteäkorkoista lainaa ja lainasalkun keskikorko on 0,33 prosenttia.

– Korot nousivat viime vuoden aikana voimakkaasti, mutta korkojen nousu ei vielä näy kaupungin luvuissa. Lainakanta on myös saatu alennettua selvästi alle kaupunkien keskiarvion. Kaupungilla on kuitenkin mittava investointisuunnitelma tuleville vuosille, joten lainakanta ja korkokustannukset tulevat lähivuosina kääntymään selvään nousuun, kertoo Rainio.

Kaupunkikonsernin tilinpäätös valmistuu maaliskuun lopulla, jolloin kaupunginhallitus käsittelee sitä. Tilinpäätös menee kaupunginvaltuuston käsittelyyn kesäkuussa.