Siirry sisältöön

Timo Aron selvitys: Porvoo ja Lohja ovat kiinteä osa metropolialuetta

Porvoo ja Lohja ovat toiminnallisesti kiinteä osa pääkaupunkiseutua KUUMA-kuntien tavoin, mutta kaupungit eivät ole kuuluneet ministeriöiden asettamaan metropolipolitiikan neuvottelukuntaan, Helsingin seudun yhteistyökokoukseen eivätkä Helsingin seudun MAL-sopimukseen. Porvoon ja Lohjan kytkeminen osaksi metropolialueen yhteistyöfoorumeita toisi kasvupotentiaalia ja lisäarvoa metropolipolitiikan toteuttamiseen, todetaan VTT Timo Aron tekemässä tuoreessa selvityksessä.

– Tämä syventäisi eheän toiminnallisen alueen sisäistä integraatiota ja vuorovaikutusta entisestään ja laajentaisi pääkaupunkiseudun vaikutus- ja työmarkkina-aluetta 2020-luvulla sosiaalisesti, taloudellisesti ja liikenteellisesti kestävällä tavalla, Aro painottaa.  

Tilastoanalyysiin nojaavan selvitys käsittelee Porvoon ja Lohjan kaupunkien toiminnallista suuntautumista, vuorovaikutusta ja yhteyttä metropolialueeseen. Analyysi osoittaa, että metropolialueen rajaus on ollut keinotekoinen. Aluerajausta ei ole tehty toiminnallisen suuntautumisen, liikkumisen, liikenteen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta perustellulla tavalla. Se ei myöskään ole kestävä, oikeudenmukainen eikä tasavertainen kaikkien pääkaupunkiseudun vaikutusalueella olevien kuntien kannalta.

– Toiminnallinen alue ulottuu laajemmalle kuin 14 kuntaan. Porvoo ja Lohja ovat kaikkien metropolipolitiikan osa-alueiden osalta kiinteä osa pääkaupunkiseutua KUUMA-kuntien tavoin. Alue-, väestö- ja yhdyskuntarakennetta, kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä asumista, liikkuvuutta ja asiointia kuvaavien tilastollisten tunnuslukujen perusteella Porvoo ja Lohja ovat positiivisessa riippuvuussuhteessa pääkaupunkiseutuun, Aro kuvaa.  

– Porvoon ja Lohjan kaupunkien pendelöinti kohdistuu esimerkiksi lähes täysin metropolialueelle, etenkin pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun pendelöintivirrat Porvooseen ja Lohjalle ovat myös huomattavat.

Metropolialueen merkitys korostuu myös Porvoon ja Lohjan muuttovirroissa, sillä kaikista tehdyistä tulo- ja lähtömuutoista yli puolet suuntautuu metropolialueelle, erityisesti pääkaupunkiseudun kuntiin. Sekä Lohjalle että Porvooseen kohdistuu runsaasti maahanmuuttoa: esimerkiksi Porvoossa vieraskielisen väestön osuus ylittää selvästi KUUMA-kuntien keskimääräisen tason.

– Porvoossa asuntojen hintataso on lähes Vantaan tasolla ja korkeampi kuin lähes kaikissa KUUMA-kunnissa. Lisäksi valmistuneiden asuntojen ja myytyjen asuntojen määrä on KUUMA-kuntien keskiarvon yläpuolella, Aro jatkaa.

Porvoon ja Lohjan kaupungin esittivät jo alkuvuodesta yhdessä, että myös Porvoon ja Lohjan kaupungit voisivat nimetä edustajansa uuteen metropolipolitiikan neuvottelukuntaan, jonka Pääministeri Sanna Marinin johtama hallitus on asettamassa vuoden 2020 aikana. Molempien kaupunkien kaupunginhallitukset ottavat seuraavaksi kantaa Helsingin seudun yhteistyökokouksen jäsenyyden hakemiseen.