Hoppa till innehåll

En utredning gjord av Timo Aro: Borgå och Lojo är en fast del av metropolområdet

Borgå och Lojo är funktionellt en fast del av huvudstadsregionen på samma sätt som KUUMA-kommunerna men städerna har inte hört till delegationen för metropolpolitiken som ministerierna har tillsatt, Helsingforsregionens samarbetsmöte och inte heller till Helsingforsregionens MBT-avtal. Att Borgå och Lojo blir en del av metropolområdets samarbetsforum ger tillväxtpotential och mervärde i genomförandet av metropolpolitiken, sägs det i en färsk utredning som PD Timo Aro har gjort.

– Detta gör den interna integrationen och växelverkan inom det enhetliga funktionella området allt djupare och gör huvudstadsregionens influens- och arbetsmarknadsområde bredare på 2020-talet på ett socialt, ekonomiskt och trafikmässigt hållbart sätt, poängterar Aro.

Utredningen som baserar sig på en statistisk analys behandlar Borgå och Lojo städers verksamhetsinriktning, växelverkan med och förbindelse till metropolområdet. Analysen visar att begränsningen av metropolområdet har varit konstgjord. Begränsningen har inte gjorts på ett sätt som skulle vara motiverat med blickpunkt på den funktionella inriktningen, mobiliteten, trafiken och växelverkan. Den är inte heller hållbar, rättvis och jämlik med hänsyn till alla kommuner på huvudstadsregionens influensområde.

– Det funktionella området sträcker sig vidare än bara till 14 kommuner. Med hänsyn till alla delområden i metropolpolitiken är Borgå och Lojo en fast del av huvudstadsregionen i likhet med KUUMA-kommunerna. Utifrån statistiska nyckeltal som beskriver region-, befolknings- och samhällsstruktur, tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning samt boende, mobilitet och ärendehantering står Borgå och Lojo i ett positivt beroendeförhållande till huvudstadsregionen, beskriver Aro.

– T.ex. pendeltrafiken från Borgå och Lojo städer riktar sig nästan helt till metropolområdet, i synnerhet till huvudstadsregionen. Också pendeltrafiken från huvudstadsregionen till Borgå och Lojo är märkbara.

Metropolområdets betydelse framhävs också i flyttströmmar i Borgå och Lojo, för över hälften av alla in- och utflyttar riktar sig till metropolområdet, särskilt till huvudstadsregionens kommuner. Det sker också mycket invandring till Lojo och Borgå: t.ex. i Borgå överskrider andelen av befolkning med främmande språk klart den genomsnittliga nivån i KUUMA-kommunerna.

– I Borgå ligger prisnivån för bostäder nästan på samma nivå som i Vanda och är högre än nästan i samtliga KUUMA-kommuner. Dessutom ligger antalet bostäder som blivit färdiga och sålda bostäder på en högre nivå än genomsnittet i KUUMA-kommunerna, fortsätter Aro.

Borgå och Lojo städer föreslog redan i början av året tillsammans att de också skulle kunna utse sina representanter till den nya delegationen för metropolpolitiken som statsminister Sanna Marins regering kommer att tillsätta under år 2020. Det följande steget är att stadsstyrelserna i båda städer tar ställning till att ansöka medlemskap i Helsingforsregionens samarbetsmöte.