Siirry sisältöön

Työluotsi toimii työnhakijan ja työnantajan välillä – työllisyyspalveluilla useita keinoja työttömyysjakson lyhentämiseen

Vuoden 2023 alusta Porvoon työllisyyspalvelujen työnantaja- ja työnhakija-asiakkaita palvelevat erilliset työluotsit.

Kolme naista kävelee kaupungintalon edustalla.

Toiminnan tavoitteena on yhdistää työnhakijat ja työntarjoajat. Työllisyyspalveluissa työluotseja on kaikkiaan viisi ja he ovat aktiivisesti yhteydessä itäisen Uudenmaan alueen työnantajiin.

– Luotsit tekevät tiivistä yhteistyötä työnhakija-asiakkaita tapaavien omavalmentajien kanssa, jotka puolestaan tiedottavat luotseille asiakkaista, joilla on osaaminen ja motivaatio kunnossa ja haluavat mahdollisimman pian töihin. Näille asiakkaille luotsit sitten etsivät työmahdollisuuksia, palveluesihenkilö Anne Hirvonen kertoo.

Luotsit voivat myös auttaa työnantajia esimerkiksi palkkatukihakemusten täyttämisessä ja muissa byrokratian kiemuroissa.

– He sparraavat työnhakija-asiakkaita kohti työmarkkinoita ja suunnittelevat parhaillaan lähitulevaisuudessa toteutettavaa CV-klinikkaa, jossa työnhakijat voivat laatia itselleen hyvän ansioluettelon, Hirvonen kertoo.

Tavoitteena alle kolmen kuukauden työttömyysjakso

Porvoon työllisyyspalvelut eli työllisyyden kuntakokeilu pyrkii omalta osaltaan edistämään nykyhallituksen asettamaa 75 prosentin työllisyysastetta. Porvoossa vuoden 2022 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,8 prosenttia (ed. kuukausi 9,1 prosenttia).

– Erityisenä painopistealueena työllisyyden hoidossa on työnhakujen keskimääräisten kestojen lyhentäminen ja panostaminen siihen, että työttömyys ei venyisi yli kolmen kuukauden, hankepäällikkö Anne Wetterstrand toteaa.

Kuntakokeilussa tehtävässä työllisyyttä edistävässä työssä erityisen seurannan kohteena on mm. aktivointiaste, joka kertoo sen, kuinka paljon työnhakijoita on työllistymistä edistävissä palveluissa, joita ovat muun muassa palkkatuettu työ, työkokeilu, koulutus ja valmennukset.

Aktivointiaste oli viime vuoden lopussa 24,3 prosenttia ja marraskuun lopussa 26,5 prosenttia. Työluotsintoiminnan ja omavalmentajien lisäksi Porvoon työllisyyspalvelut pyrkii mahdollisuuksien mukaan tapaamaan asiakkaita kasvotusten ja olemaan heidän kanssaan yhteydessä entistä tiiviimmin.

– Keväällä voimaan tullut asiakaspalvelumalli osallistaa vahvasti asiakasta toimimaan oman työllistymisensä hyväksi – asiakkaalta edellytetään tiettyä määrää haettuja työpaikkoja per kuukausi, Anne Wetterstrand toteaa.

Lisäksi Ohjaamo tarjoaa monipuolisia työllisyyspalveluja alle 30-vuotiaille.

Työllisyyspalvelut ja tilapäistä suojelua saavat henkilöt

Porvoon kaupunki on myös perustanut erillisen Kotoutumiskeskuksen, jonka kanssa työllisyyspalvelut tekee erittäin tiivistä työtä ulkomaalaisten työllistymisen hyväksi. Tähän asti Ukrainasta sotaa paenneet henkilöt ovat saaneet työllistymiseensä liittyviä palveluja TE-toimistosta.

– Porvoossa TE-toimistoon ilmoittautuneita Ukrainasta sotaa paenneita henkilöitä on 84. Määrä tulee varmasti nousemaan, kun ukrainalaiset saavat lain mukaisen kotikuntaoikeuden ja siirtyvät kotikunnan kuntakokeilun piiriin. Näin ollen myös ne Ukrainasta sotaa paenneet henkilöt, jotka hakevat kotikuntaa Porvoosta, tulevat meidän asiakkaiksi, Anne Wetterstrand kertoo.

Tähän ollaan Porvoon kuntakokeilussa varautumassa palkkaamalla yksi henkilö hoitamaan nimenomaan näiden tilapäistä suojelua saavien työllistymiseen liittyviä asioita.

Porvoo on yksi Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyden kuntakokeilu -hankkeessa mukana olevista kaupungeista. Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja päättyvät 31.12.2024. Hallitus valmistelee parhaillaan TE-palvelut 2024-uudistusta, eli TE-palvelujen pysyvää siirtoa kunnille.