Siirry sisältöön

Vastaa joukkoliikennekyselyyn – mitä mieltä olet reittiehdotuksista?

Seuraava vaihe Porvoon joukkoliikenteen kehittämisessä on linjastoluonnoksen kommentointi. Porvoon joukkoliikenteelle on laadittu 14 linjan ehdotus aikatauluineen. Linjastoa voi kommentoida joukkoliikennekyselyssä 23. heinäkuuta asti.

Joukkoliikenteen kehittämisestä tehtiin ensimmäinen asukaskysely huhtikuussa 2023.

­– Linjastoluonnos on laadittu kyselyn yli 2000 vastauksen pohjalta. Saimme porvoolaisilta paljon hyviä ajatuksia ja toiveita. Myös matkustajatilastot, eri alueiden asukasmäärät ja palveluiden sijainnit ovat vaikuttaneet linjastoluonnokseen, liikennesuunnittelija Matias Leinonen kertoo.

– Linjastoluonnokseen kannattaa tutustua huolellisesti ja kertoa vastauksissaan palvelevatko reitti- ja aikataululuonnokset omia tai perheenjäsenten liikkumista. Reittejä muokataan vielä vastausten pohjalta, Leinonen kertoo.

Kysely on avoinna 21.6.–23.7.2023. Sähköisen lomakkeen lisäksi kyselyyn voi vastata paperilla Kompassissa ja kirjastoissa.

Tutustu linjastoluonnokseen kyselylomakkeella

Linjastoluonnokseen on helpointa tutustua kyselylomakkeen kautta. Kyselyssä voi jättää mielipiteensä yhden tai useamman linjan kohdalle. Jokainen linja on esitelty kartalla. Linjan aikataulutiedot saa näkyville, kun valitsee ”kyllä” kommentoidakseen kyseistä linjaa.

Linjastoluonnokseen voi myös tutustua pdf-aineiston muodossa.

Kyselyn tulosten perusteella linjasto valmistellaan kilpailutusta varten. Tavoitteena on, että liikennöinti uuden linjaston mukaisesti alkaisi syksyllä 2024.

Joukkoliikennekysely:

Linjastoluonnos 2024

  • Materiaalissa on esitelty joukkoliikenteen linjat ja niiden talvikauden aikataulut syksystä kevääseen.
  • Osaa tiheimmin asutuista alueista palvelee useita eri linjoja. Luonnokseen ei sisälly kutsuliikenne, palveluliikenne eikä koululaisten tilausliikenne, vaan linjastoluonnos käsittelee säännöllistä reittiä ajavaa, aikataulutettua joukkoliikennettä. Tässä esitettyjen linjojen lisäksi tarjontaa täydentävät kuntarajan ylittävä kaikille avoin ELY liikenne sekä markkinaehtoisin perustein ajettava liikenne esimerkiksi Helsinkiin. Niiden reittejä ja aikatauluja ei käsitellä tässä kyselyssä.
  • Arkipäivien hiljaisemman ajan palvelua sekä lauantailiikennettä on tarkoitus täydentää tässä luonnoksessa suunniteltujen linjojen lisäksi kutsuliikenteellä.
  • Tämä linjastoluonnos ei koske Sondbyn, Tirmon, Voolahden ja Epoon suuntien aikataulutettua liikennettä. Tavoitteena on kuitenkin laajentaa kutsuliikennettä palvelemaan myös näitä alueita iltaisin ja lauantaisin.
  • Kyselyssä ei myöskään käsitellä Kilpilahden työmatkaliikennettä.
  • Luonnoksessa on 14 linjaa, jotka on toistaiseksi numeroitu luonnoksessa tunnuksin 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 19.