Siirry sisältöön

Vuoden 2022 talousarvioesitystä käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa ja rakennus- ja ympäristölautakunnassa

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee toimialueen vuoden 2022 talousarvioesitystä 21. syyskuuta ja rakennus- ja ympäristölautakunta 28. syyskuuta. Talousarvioasiakirjaan on yhdistetty molempien lautakuntien ehdotukset.

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee toimialueen vuoden 2022 talousarvioesitystä 21. syyskuuta ja rakennus- ja ympäristölautakunta 28. syyskuuta. Talousarvioasiakirjaan on yhdistetty molempien lautakuntien ehdotukset.

Lautakuntien vuoden 2022 yhteinen menokehys on noin 21,4 miljoonaa euroa. ­Laaditun esityksen menot ovat noin 22,8 miljoonaa euroa, eli se ylittää kehyksen noin 1,4 miljoonalla eurolla.  Esitykseen sisältyy erityinen panostus kaupungin tulevan kehityksen turvaamiseksi, mikä pääosin selittää kehyksen ylityksen. Muilta osin esitys mahdollistaa toimialueen perustoiminnan.

Tavoitteena kaupungin kasvun ja kehityksen turvaaminen

Kaupunkikehitys on tehnyt päämäärätietoisesti työtä kaupungin kehittämiseksi, ja kaupunki on kasvanut yhtäjaksoisesti jo vuosia. Korona-aika korosti tätä kehitystä, koska muuttovoitto Porvooseen on kasvanut selvästi ja kaupungin väkiluku kasvaa aiempaa nopeammin. Asuntotuotanto on vilkastunut, kerrostaloasuntoja on rakenteilla lähes ennätysmäärä. Kaupungin tonttivaranto on myyty käytännössä lähes loppuun, niin kerrostalojen kuin omakotitalotonttienkin osalta.

– Porvoon kasvun varmistaminen edellyttää riittävien resurssien panostamista kaupunkikehitykseen, käytännössä tämä tarkoittaa lisäresursseja kuntatekniseen suunnitteluun ja kaavoitukseen. Kaupunkiympäristön tuottaminen on pitkä ja vuosia vievä suunnitelmien ja toteuttamistoimenpiteiden ketju, joka vaatii oikein mitoitetut ja riittävät resurssit jokaisessa työvaiheessa. Kaupunkikehityksen resurssit eivät enää vastaa tämänhetkisiä tarpeita, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Kaupunkikehityksen talousarviossa on lisäystä henkilöstöresursseihin sekä kuntatekniikan suunnitteluun että kaavoitukseen. Lisäksi kaavoituksen asiantuntijapalvelujen palvelujen ostoon varatut määrärahat palautetaan tasolle ennen kestävän talouden ohjelmaa. Henkilöstöresurssit vahvistuvat kolmella, yksi kaavoittaja kaupunkisuunnitteluun ja kaksi suunnitteluinsinööriä kuntatekniikkaan, ja lisäksi tehdään sisäisiä järjestelyjä.

Matkailu- ja markkinointiyksikkö tukee kaupungin kehitystä ja houkuttelee kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkiin uusia asukkaita ja vahvistaa myönteistä Porvoo-brändiä aktiivisella markkinoinnilla. Matkailun kehittämisen painopisteinä ovat digitaalisuus, kestävyys, turvallisuus ja ympärivuotisen matkailun edistäminen.

Suunnitelmakauden painopisteitä kuntatekniikassa ovat uusien kaava-alueiden ja perusparannus- sekä liikenneturvallisuuskohteiden suunnittelu.  Rakentamisessa merkittävimmät kohteet ovat teollisuusalueet, keskustan kohteet sekä alueellisesti tärkeät pyörätiet. Kuntatekniikan suurimpana investointihankkeena jatketaan Kulloon yritysalueen rakentamista. Uudisrakennusalueina aloitetaan mm. Haikkoonranta 2 asemakaava-alueen rakentaminen.   

Uutena toimintana kaupunkikehityksessä on vuonna 2021 alkanut työllisyyden kuntakokeilu, joka jatkuu vuoden 2023 kesäkuun loppuun.

Kaupunkikehityksen ja lupa- ja valvonta-asioiden toimintakenttään kuuluu myös muuta toimintaa kuten maapolitiikka sekä rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, joiden toiminta vuonna 2022 jatkuu pääsääntöisesti kuten vuonna 2021.

Valtuusto hyväksyy talousarvion loppuvuodesta

Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Lautakunnat antavat omat esityksensä 7.10.2021 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan lokakuussa.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä tämän jälkeen ja valtuusto vahvistaa talousarvion ja veroprosentit marraskuussa.