Siirry sisältöön

Vuoden 2023 talousarvioesitystä käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa ja rakennus- ja ympäristölautakunnassa

Kaupunkikehityslautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 noudattaa valtuuston antamaa menokehystä. Erityisiä panostuksia esitetään kaupungin tulevan kehityksen ja joukkoliikenteen turvaamiseen.

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupungin organisaatiomuutos vaikuttaa toimialaan siten, että elinkeino-, matkailu- ja markkinointiasiat siirtyvät elinvoima- ja konsernipalvelujen toimialoihin.

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee toimialan vuoden 2023 talousarvioesitystä 20. syyskuuta ja rakennus- ja ympäristölautakunta 27. syyskuuta. Talousarvioasiakirjaan on yhdistetty molempien lautakuntien ehdotukset.

Lautakuntien vuoden 2023 yhteinen menokehys on noin 24,5 miljoonaa euroa. Laaditun esityksen menot ovat noin 24,8 miljoonaa euroa, eli se ylittää kehyksen noin 0,3 miljoonalla eurolla. Lautakunnan esityksestä puuttuu sisäiset hallinnolliset HPK kustannukset ja mahdolliset lisäykset energiakustannuksiin.

Joukkoliikenteen suunnittelu uusi kokonaisuus

Esitykseen sisältyy erityinen panostus kaupungin tulevan kehityksen ja joukkoliikenteen turvaamiseksi, mikä osaltaan selittää kehyksen ylityksen. Kaupunkikehityksen talousarviossa on lisäystä henkilöstöresursseihin, sekä kaupunki-infraan että rakennusvalvontaan. Muilta osin esitys mahdollistaa yksiköiden perustoiminnot.

Joukkoliikenteen suunnittelu on kokonaan uusi tehtäväkokonaisuus, joten toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan kahden uuden liikenneinsinöörin työpanos. Joukkoliikenneostoihin on vuodelle 2023 varattava noin 1,3 miljoonaan euron lisärahoitus, jotta joukkoliikenteen hankinnat voidaan tehdä palvelutasoa parantaen.

Valtuusto hyväksyy talousarvion loppuvuodesta

Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Lautakunnat antavat omat esityksensä 7.10.2022 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan marraskuussa.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä tämän jälkeen ja valtuusto vahvistaa talousarvion joulukuussa.