Hoppa till innehåll

Budgetförslaget för år 2023 behandlas i stadsutvecklingsnämnden och i byggnads- och miljönämnden

Stadsutvecklingsnämndens och byggnads- och miljönämndens budgetförslag för år 2023 följer utgiftsramen som fullmäktige har bestämt. Särskilda satsningar föreslås för tryggande av stadens framtida utveckling och kollektivtrafiken.

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadens organisationsreform påverkar sektorn så, att närings-, turism- och marknadsföringsärenden flyttas till sektorerna för livskraft och koncerntjänster.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar sektorns budgetförslag för år 2023 den 20 september och byggnads- och miljönämnden den 27 september. Båda nämnders förslag har sammanslagits i budgetdokumentet.

Nämndernas gemensamma utgiftsram för år 2023 är cirka 24,5 miljoner euro. Utgifterna i budgetförslaget är cirka 24,8 miljoner euro, vilket betyder att förslaget överskrider ramen med cirka 0,3 miljoner euro. I nämndens förslag saknas interna administrativa kostnader för HPK Palvelut Oy och eventuella tillskott till energikostnader.

Planering av kollektivtrafiken är en ny helhet

I förslaget ingår en särskild satsning på tryggande av stadens framtida utveckling och kollektivtrafiken, vilket för sin del förklarar varför ramen överskrids. I stadsutvecklingens budget föreslås det tillskott till personalresurser både inom stadsinfrastrukturen och byggnadstillsynen. För övriga delar möjliggör förslaget enheternas basverksamheter.

Planeringen av kollektivtrafiken är en helt ny uppgiftshelhet, så det behövs en arbetsinsats av två nya trafikingenjörer för utvecklingen och upprätthållandet av verksamheten. För köp av kollektivtrafik ska det för år 2023 reserveras en tilläggsfinansiering på cirka 1,3 miljoner euro för att upphandlingar av kollektivtrafiken kan göras så, att servicenivån höjs.

Fullmäktige godkänner budgeten i slutet av året

Budgetberedningen framskrider i enlighet med den process och tidsplan som stadsstyrelsen har fastställt. Nämnderna ger sina förslag senast 7.10.2022. Stadsstyrelsens budgetförslag publiceras i november.

Efter det behandlar stadsstyrelsen budgetförslaget, och fullmäktige fastställer budgeten i december.