Siirry sisältöön

Vuoden 2024 talousarvioesitystä käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa 19. syyskuuta

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee toimialan kaupunkikehityksen johdon, maapolitiikan, kaupunkisuunnittelun ja kaupunki-infran palvelualueiden toimintaan perustuvaa vuoden 2024 talousarvioehdotusta 19. syyskuuta. Toimialan toimintatuotoiksi esitetään 16 milj. euroa ja toimintamenoiksi yhteensä 27,6 milj. euroa. Ehdotus ylittää annetun kehyksen noin 1,1 miljoonalla eurolla.

Lautakunnan toimintatulojen määrä talousarviossa 2024 on 13,5 miljoonaa euroa. Tulot pysyvät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kaupunkikehityslautakunnan toimintakulujen määrä talousarviossa on 22,97 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta on 11,6 prosenttia mikä johtuu henkilöstömuutoksista sekä yleisesti hintojen kasvusta. Toimintakate talousarviossa on 9,48 miljoonaa euroa, mikä on 35,5 prosenttia edellistä vuotta korkeampi. Esitys mahdollistaa yksiköiden perustoiminnot.

Tämän lisäksi käsitellään investointisuunnitelma vuosille 2024–2030 sekä esitetään irtaimen omaisuuden hankinnat.

– Kaupunkikehityksen toimiala on sitoutunut kohdentamaan käytettävissä olevat resurssit sellaisiin tehtäviin ja hankkeisiin, joilla voidaan katsoa olevan positiivinen vaikutus kaupungin kestävään kasvuun. Talouden suhdannemuutokset näkyvät talousarviossa monella tavalla. Inflaatio vaikuttaa merkittävästi kaupunki-infran menoihin ja toisaalta markkinoiden epävarmuus näkyy arvioiduissa maanmyyntituloissa. Laadukkaaseen suunnittelutyöhön panostaminen, kuten joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen, on tässä tilanteessa erittäin tärkeää, toteaa kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren.

Valtuusto hyväksyy talousarvion loppuvuodesta

Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Lautakunnat antavat omat esityksensä 27.9.2023 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan lokakuussa.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä tämän jälkeen ja valtuusto vahvistaa talousarvion marraskuussa.