Siirry sisältöön

Yhteenveto Porvoon pyörätiekyselystä on valmistunut

Osana pyöräliikenteen edistämisohjelman laadintaa toteutettu Porvoon pyörätiekysely keräsi lähes 2 700 karttavastausta.

Osana pyöräliikenteen edistämisohjelman laadintaa toteutettu Porvoon pyörätiekysely keräsi lähes 2 700 karttavastausta.

Kyselytuloksista voidaan todeta, että Porvoossa selkeimmät pyörätiepuutteet kohdistuvat kaupunkitaajaman ja kylien välisille osuuksille. Pyöräteiden puute vähentää olennaisesti kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta sekä kylien ja kaupunkitaajaman välisillä matkoilla että kylien sisällä liikuttaessa. Kaupunkitaajaman alueella pyörätieverkosto on muutamia yhteyspuutteita lukuun ottamatta kattava ja puutteet ovat pääasiassa laadullisia. Laatupuutteita on erityisesti risteyksissä mutta myös risteysten välisillä osuuksilla. Myös pyöräpysäköinnissä on parantamisen varaa, erityisesti vilkkaimmissa asiointikohteissa. 

Puuttuvat pyörätieyhteydet keskiössä 

Lähes 60 prosenttia kyselyn vastauksista koski puuttuvia pyörätieyhteyksiä Porvoon alueella. Suurin osa pyörätieyhteyksien puutteista kohdistuu kaupunkitaajaman ja kylien välisille osuuksille mm. Anttilan/Hinthaaran suuntiin, Ilolaan sekä Bjurbölen, Sannaisten ja Kerkkoon suuntiin. Pyörätieyhteyspuutteita on kuitenkin myös kaupunkitaajaman alueella. Pyörätieyhteyksiä kaivattiin mm. Läntiselle Mannerheiminväylälle (mm. Mannerheiminkadun sillalle), Vanhalle Hämeenlinnantielle sekä Piispankadulle. 

Kaupunkitaajaman alueella puutteita erityisesti pyöräily-yhteyksien laadussa 

Laadullisia puutteita kohdistuu sekä risteysalueille että risteysten välisille linjaosuuksille. Risteysalueilla puutteina nähdään mm. järjestelyiden sekavuus, huonot risteysnäkemät sekä korkeat reunakivet. Linjaosuuksilla puutteita on mm. kävelyn ja pyöräilyn erottelussa, pyöräteiden mitoituksessa ja jatkuvuudessa sekä valaistuksessa.  

–Lähivuosina keskeistä on pyrkiä kehittämään laadukkaita pääpyöräreittejä asuinalueiden ja keskustan sekä muiden palvelukohteiden välille. Pyöräliikenteen järjestelyistä pitää tehdä mahdollisimman turvallisia, sujuvia ja vaivattomia käyttää, toteaa liikenneinsinööri Antti Rahiala Porvoon kaupungilta. 

Pyöräpysäköinnissä kehitettävää vilkkaissa asiointikohteissa 

Pyöräpysäköinnin laadussa ja määrässä on parannettavaa erityisesti vilkkaimmissa kohteissa, kuten torilla, linja-autoasemalla, liikuntakohteissa sekä päivittäistavarakauppojen yhteydessä. Laadullisesti kaivataan erityisesti pyörän runkolukitusmahdollisuutta. 

–Pyöräpysäköinnin määrä, laatu ja helppokäyttöisyys ovat tärkeitä huomioitavia asioita. Porvoon kaupunki tulee panostamaan pyöräpysäköinnin kehittämiseen ja toivon, että myös yksityiset toimijat osallistuvat talkoisiin omien toimipisteidensä osalta, Rahiala kertoo. 

Lisätietoja:  
liikenneinsinööri Antti Rahiala   
puh. 040 193 1426   
antti.rahiala@porvoo.fi