Siirry sisältöön

Yli tuhat lasta osallistuu musiikkileikkikoulutoimintaan päiväkodeissa

– Porvoon seudulla peräti 1130 iältään 3–5-vuotiasta lasta osallistuu musiikkileikkikoulutoimintaan päiväkodeissa hoitopäivän aikana.

– Porvoon seudulla peräti 1130 iältään 3–5-vuotiasta lasta osallistuu musiikkileikkikoulutoimintaan päiväkodeissa hoitopäivän aikana.

Porvoossa mukana on noin 830 lasta, Pornaisissa 90 ja Loviisassa 210 lasta. Musiikkiopistolla onkin vahva taidekasvattajan rooli itäisellä Uudellamaalla, toteaa rehtori Felix von Willebrand Porvoonseudun musiikkiopistosta.

– Musiikkiopiston päiväkodeissa järjestämä muskari on osallistujille maksuton. Myös yksityisessä ja perhepäivähoidossa olevat lapset voivat osallistua päiväkotien muskareihin. Tämän on tehnyt mahdolliseksi toiminnan määrätietoinen kehittäminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa sekä siihen kohdentunut erityinen tuki jo vuosien ajan ja nyt myös korona-aikana.

– Moni muskarilainen jatkaa myöhemmin musiikkiharrastustaan osallistumalla opiston järjestämiin musiikkiseikkailuihin, musiikkiverstaaseen ja valmentavaan soitonopetukseen soitinkokeiluiden kautta. Muskarilaisten suuri määrä ennustaa siten hyvää myös taiteen perusopetuksen jatkuvuudelle, von Willebrand jatkaa.O

petus- ja kulttuuriministeriö myönsi joulukuussa koronatukea Musiikkiopistolle 65 000 euroa ja Taidekoululle 28 000 euroa. Tuki kohdistetaan päiväkodeissa päivähoitopäivän aikana annettavaan musiikkileikkikoulutoimintaan. Taidekoululle myönnetyllä tuella kompensoidaan menetettyjä asiakasmaksuja ja opetusryhmien koon rajaamisesta aiheutuneita kustannuksia. 

–  Aktiasäätiö Porvoo on jakanut jo useita vuosia tukea päivähoitopäivän aikana järjestettävään musiikkileikkikoulutoimintaan eli taiteen valmennusopetukseen. Avustussummat ovat olleet vuosien varrella merkittäviä pedagogisen toiminnan edistämiselle. Tuen avulla on voitu ylläpitää ja kehittää toimintaa yhdessä päiväkotien kanssa eri kunnissa. Porvoossa musiikkileikkikoulutoiminta käynnistyi viime syksynä 13 päiväkodissa yhdessä niiden henkilökuntien kanssa. Loviisan varhaiskasvatuksessa on voitu toimia juuri Aktiasäätiön tuella. Pornaisten kunnassa kahden kunnallisen päiväkodin 3–5-vuotiaat osallistuvat myös musiikkiopiston tarjoamaan musiikkileikkikouluopetukseen, kertoo Felix von Willebrand.

Porvoon kaupunki on muiden sopimuskuntien tavoin kokenut tärkeäksi pitää yllä lapsille ja nuorille suunnattuja taiteen perusopetuksen palveluja ja niiden saatavuutta korona-ajasta huolimatta. Perheille on voitu tarjota poikkeusolojen aikana musiikin ja kuvataiteiden opetusta ja harrastusmahdollisuudet ovat voineet jatkua keskeytymättöminä. Opetusta on järjestetty lähiopetuksena ja etäopetuksena voimassa olevia suosituksia noudattaen.

Lisätietoja: rehtori Felix von Willebrand, Porvoonseudun musiikkiopisto, puh. 0400 963 053, felix.willebrand@porvoo.fi