Hoppa till innehåll

Över tusen barn deltar i musiklekskola i daghemmen

– I Borgånejden deltar rentav 1 130 barn i åldern 3–5 år i musiklekskola i daghemmen under sin vårddag. I Borgå deltar 830, i Borgnäs 90 och i Lovisa 210 barn.

– I Borgånejden deltar rentav 1 130 barn i åldern 3–5 år i musiklekskola i daghemmen under sin vårddag. I Borgå deltar 830, i Borgnäs 90 och i Lovisa 210 barn.

Musikinstitutet har alltså en stark roll som konstfostrare i östra Nyland, konstaterar rektor Felix von Willebrand från Borgånejdens musikinstitut.

– Den musiklekskola som musikinstitutet ordnar i daghemmen är avgiftsfri för deltagarna. Också barn i privata daghem och i familjedagvård kan delta i daghemmens musiklekskolor. Detta har möjliggjorts tack vare en målmedveten utveckling av verksamheten i samarbete med småbarnspedagogiken och det särskilda stöd som riktats till verksamheten redan under flera års tid och också nu under coronatiden.

– Många barn som deltar i musiklekskolan fortsätter senare sin musikhobby genom att delta i musikinstitutets musikäventyr, musikverkstad och förberedande instrumentundervisning. Det stora antalet barn i musiklekskola är därmed ett gott tecken också för den grundläggande konstundervisningens framtid, fortsätter von Willebrand.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade i december 65 000 euro till musikinstitutet och 28 000 euro till konstskolan i coronaunderstöd. Stödet riktas till musiklekskoleverksamhet som ordnas i daghemmen under vårddagen. Med stödet till konstskolan kompenseras för uteblivna kundavgifter och för kostnader som uppstått till följd av att undervisningsgruppernas storlek begränsades. 

– Aktiastiftelsen i Borgå har redan under flera år betalat understöd till musiklekskoleverksamhet i daghemmen under vårddagen, dvs. förberedande undervisning. Stödsummorna har under årens lopp varit betydande för främjandet av den pedagogiska verksamheten. Med hjälp av stödet har vi kunnat upprätthålla och utveckla verksamheten tillsammans med daghem i olika kommuner. I Borgå inleddes musiklekskola förra hösten i 13 daghem tillsammans med daghemmens personal. Inom småbarnspedagogiken i Lovisa har verksamheten kunnat ordnas just tack vare Aktiastiftelsens stöd. I Borgnäs deltar också barn i åldern 3–5 år från två kommunala daghem i musikinstitutets musiklekskola, berättar Felix von Willebrand.

Borgå stad har liksom de övriga avtalskommunerna upplevt att det är viktigt att erbjuda tjänster inom grundläggande konstundervisning för barn och unga också under coronatiden. Familjerna har erbjudits undervisning i musik och bildkonst även under undantagsförhållandena och hobbyverksamheten har kunnat fortsätta utan avbrott. Det har ordnats både när- och distansundervisning enligt gällande rekommendationer.

Mera information: rektor Felix von Willebrand, Borgånejdens musikinstitut, tfn 0400 963 053, felix.willebrand@porvoo.fi