Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston kokous 15.6.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Ympäristöterveysjaosto käsitteli kokouksessaan lisälistan ja vahvisti viranhaltijoiden elintarvike- sekä terveydensuojelulain nojalla antamat kiireelliset määräykset. Lisäksi jaosto antoi lausuntonsa ranta-asemakaavamuutoksista Porvoon Sondbyssä ja Virvikissä, Orimattilan veden Viiskivenharjun vedenottamon tarkkailusuunnitelmasta, Neste Oyj:n nesteytetyn uusioraaka-aineen käyttöä koskevasta ympäristölupahakemuksesta Porvoon Kilpilahdessa sekä Destia Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Murron kiviainesalueella Pornaisissa. Lausunnot ja päätökset annettiin esityksen mukaisina.