Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston kokous 21.9.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Ympäristöterveysjaosto antoi seuraavat lausunnot:

  • Etelä-Suomen aluehallintovirastolle GRK Suomi Oy:n ympäristölupahakemuksesta jätteiden hyödyntämiseen Sipoon keskusampumaradan vallirakenteissa sekä Borealis Polymers Oy:n selvityksestä vaarallisten ja haitallisten aineiden esiintymisestä mereen johdettavissa vesissä
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ASM Kiviainespalvelu Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta liittyen maan läjitykseen ja louhintaan Sipoossa
  • Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnalle Peab Industri Oy:n yhteislupahakemuksesta kallion louhintaa ja murskausta varten Loviisassa

Lisäksi jaosto merkitsi tiedoksi viranhaltijalausunnot Suomen Ekolannoite Oy:n koetoiminnan jatkamista koskevasta hakemuksesta sekä aluehallintoviranomaisen arviointi- ja ohjauskäynnistä Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon marras-joulukuussa. Jaosto määräsi myös yhden asumiskiellon. Kaikki päätökset olivat esityksen mukaisia.