Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston kokous 23.3.2021

Ympäristöterveysjaosto antoi elintarvikealan yritykselle Agrica Ab Porvoon Peruna elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontiin liittyvien omavalvontavelvoitteiden noudattamisesta. Määräystä tehostettiin 10 000 euron suuruisella uhkasakolla. Ympäristöterveysjaosto vahvisti viranhaltijan kiireellisenä asettamat käyttö- ja luovutuskiellot koskien Agrica Ab Porvoon perunan maahantuomia lihaeriä.

Jaosto antoi lisäksi useita lausuntoja mm. ympäristölupahakemuksista maa-ainesten ottoon ja kallion murskaukseen sekä maankaatopaikkatoimintaan liittyen. Jaosto merkitsi tiedoksi hallinto-oikeuden ratkaisun asunnon terveyshaitan poistamiseksi annetusta määräyksestä tehtyyn valitukseen sekä vuonna 2020 toteutunutta ympäristöterveydenhuollon toimintaa koskevan raportin. Kaikki käsiteltävät asiat päätettiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 4141