Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens möte 23.3.2021

Miljöhälsosektionen meddelade livsmedelsföretaget Agrica Ab Porvoon Peruna ett föreläggande enligt 55 § i livsmedelslagen om att uppfylla egenkontrollskyldigheterna vid importen av livsmedel av animaliskt ursprung på den inre marknaden. Föreläggandet förenades med ett vite på 10 000 euro. Miljöhälsosektionen fastställde tjänsteinnehavarens brådskande beslut om förbud mot användning och överlåtelse av köttpartier som Agrica Ab Porvoon Peruna hade importerat.

Sektionen gav även många utlåtanden gällande miljötillstånd för bl.a.  brytning och krossning av berg avstjälpningsplats för marksubstanser. Sektionen antecknade för kännedom förvaltningsdomstolens avgörande gällande besvär över föreläggande att avhjälpa sanitär olägenhet i bostad samt sammandraget av verksamheteten år 2020 som förverkligats inom miljöhälsovården. Alla ärenden som behandlades avgjordes enligt föredragandes förslag.

Ytterligare information ger I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, tfn. 040 723 4141.