Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston kokous 23.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Ympäristöterveysjaosto vahvisti Sannäsin kartanon, palvelutalo Esplanadin, Omenamäen palvelutalon ja Albert Edelfeltin koulun pienluokkien uima-altaiden valvontatutkimusohjelmat sekä Porvoon veden ja Myrskylän kunnan vesilaitoksen talousveden valvontatutkimusohjelmat vuosille 2023-2027. Lisäksi jaosto hyväksyi Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelman ja vahvisti talousveden valvontatutkimusohjelman.

Ympäristöterveysjaoston antoi seuraavat lausunnot:

  • Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle AsOy Vaasanlinnan valituksesta
  • Lausunto ELY-keskukselle Viiskivenharjun kalataloudellisesta tarkkailuohjelmasta
  • Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle NCC Industry Oy:n Loviisan Greggbölen maa-ainesten ottoalueen ja maankaatopaikan ympäristölupa- ja maanainesottohakemuksesta
  • Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Pukaron metsästysseuran ampumaradan ympäristölupapäätöksestä.
  •  

Jaosto äänesti Pukaron metsästysseuraan ampumarataa koskevan lausunnon sisällöstä ja muutettu ehdotus hyväksyttiin äänin 6,72–3,27. Muut lausunnot hyväksyttiin esityksen mukaisesti.