Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston kokous 24.8.2023

Porvoon kehäsymboli.

Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen talousarvion 2024 valmistelutilanteesta ja evästi I kaupungineläinlääkäri-hygieenikkoa jatkovalmistelusta.
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle annettu selvitys koskien asunnon savuhaitan käsittelyä ympäristöterveydenhuollossa merkittiin tiedoksi ja asiaan liitettiin ESAVIn päätös asiasta.
Vastineeseen Vaasan hallinto-oikeudelle valituksista Loviisan ampumaseuran ympäristölupapäätöksestä todettiin, ettei jaostolla ole asiasta aikaisemmin annettuun lausuntoon lisättävää.
Ympäristöterveysjaosto antoi lausunnot seuraavista asioista:

 • Luonnos Porvoon kaupungin uudeksi ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi vuosille 2024–2027
 • Porvoon kaupunki-infran hakemus Skaftkärrin esikäsittely- ja välivarastointialueen
  ympäristölupamääräysten muuttamiseksi, lausunto Porvoon ympäristönsuojelulle
 • N65 Metsärinteen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutos, Sipoo
 • Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavaehdotus
 • Kaupunginosa 3 Vanhakaupunki, korttelin 316 osa, Mariankatu/Kuningattarenkatu asemakaavan muutosehdotus, Loviisa
 • Porvoon Energia Oy:n Kilpilahden lämmöntalteenotto ja merilinja – hankkeen YVA-tarvearviointi
 • AK 548, Puistokatu I asemakaavaehdotus, Porvoo
  Lausuntoon luonnoksesta Porvoon kaupungin uudeksi ilmasto- ja ympäristöohjelmaksi vuosille 2024–2027 lisättiin maininta viemäreiden ympäristöriskien kartoituksen ja riskien minimoimisen tarpeesta. Jaosto äänesti Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavaehdotus koskevan lausunnon sisällöstä ja alkuperäinen esittäjän ehdotus hyväksyttiin äänin 6,71–3,29. Muut lausunnot hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
  Lisäksi käsiteltiin salassa pidettävänä asiana lausuntoa Helsingin Hallinto-oikeudelle koskien valitusta asiakirjan luovuttamista koskevasta hallintopäätöksestä. Ympäristöterveysjaosto toteaa yleisesti, että Julkisuuslain ja Hallinto-oikeuksien aikaisempien ratkaisujen mukaan valittajalla ei ole oikeutta viranomaiselle puutteista tehdyn epäilyilmoituksen tekijän henkilöllisyystietoihin. Hallinto-oikeudet ovat perustelleet asianosaisen tiedonsaantioikeuden puuttumista erittäin tärkeällä yleisellä ja yksityisellä edulla.