Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston päätökset 10.6.2021

Ympäristöterveysjaosto vahvisti viranhaltijan antamat kiireelliset määräykset koskien Juornaankylän vesilaitoksen tuottaman talousveden käytön rajoittamista (keittokehotus) ja desinfiointia sekä Rieväpojat-toimijan liikkuvassa myyntipisteessä kaupanpitämien leipomotuotteiden myyntikieltoa ja hävittämistä.

Jaosto määräsi Herek Oy:tä sakon uhalla huolehtimaan siitä, että yrityksen lihatuotteet ovat jäljitettävissä ja tuotteiden alkuperä- sekä pakkausmerkinnät tehdään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Lisäksi jaosto antoi lausunnot korkeimmalle hallinto-oikeudelle terveyshaitan poistamiseksi annettua määräystä koskevasta valituksesta, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta Linnanpellon kylään Sipooseen, Porvoon Länsirannan puukorttelin asemakaavaehdotuksesta sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelmista koskien Loviisan satamaan suunniteltua kemikaaliterminaalia ja Loviisan Greggböleen suunniteltua maanvastaanottotoiminnan laajentamista.

Esittelijä veti pois Sipoon Humus Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemusta koskevan lausuntoesityksen.

Kaikki päätökset olivat esityksen mukaisia.

Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 4141