Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens beslut 10.6.2021

Miljöhälsosektionen fastställde det av tjänsteman givna brådskande föreläggande om att begränsa användningen av det hushållsvatten som levereras av Jordansböle vattentäkt (uppmaning att koka vattnet) och att inleda desinficering av vattnet samt försäljningsförbudet och förstörande av de bageriprodukter som finns till salu i aktören Rieväpojats rörliga försäljningsplats.

Sektionen beslöt ge Herek Ab ett föreläggande som förenas med vite att företaget bör se till att deras  köttprodukter ska kunna spåras och att produkternas ursprungs- och förpackningsanteckningar antecknas enligt de krav som ställs i lagstiftningen.

Dessutom gav sektionen ett utlåtanden till högsta förvaltningsdomstolen gällande besvär över ett föreläggande om att avlägsna en sanitär olägenhet, marktäkts- och miljötillstånd i  Borgby i Sibbo, förslaget till detaljplan för träkvarteret vid västra åstranden i Borgå, samt för programmen för miljökonsekvensbedömningen för kemikalieterminalen i Valkom hamn i Lovisa och utvidgningen av mottagningen av jordmassor i Greggböle i Lovisa.

Föredragande drog bort från föredragningslistan förslaget till utlåtande för Sipoon Humus Oy:s ansökan om miljö- och marktäkttillstånd. Alla beslut enligt föredragningen.

Ytterligare information ger I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, tfn. 040 723 4141.