Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston päätökset 15.6.2020

Ympäristöterveysjaosto käsitteli kokouksessaan Henrikssonin leipomon toimijalle, Melbia Oy:lle, 5.3.2020 sakon uhalla antamiensa määräysten noudattamista. Toimija oli pääosin noudattanut määräystä korjata tuotteiden pakkausmerkinnät lain mukaisiksi, mutta jättänyt pääosin noudattamatta leipomon rakenteita, kunnossapitoa, tuholaistorjuntaa ja omavalvontaa koskevan määräyksen. Jaosto päätti tuomita Melbia Oy:n maksettavaksi uhkasakon peruserän 8000 euroa.

Lisäksi jaosto käsitteli lisälistalta kaksi ympäristölupiin liittyvää asiaa, antoi lausunnon Maa- ja Metsätalousministeriölle elintarvike- ja terveydensuojelulain luonnoksesta sekä vastineen Ruokavirastolle elintarvikevalvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta.

Muut asiat hyväksyttiin pääosin esityslistalla olleen päätösehdotuksen mukaisesti. 

Lisätietoja antaa

I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen
puh. 040 723 4141

Melbia Oy:n osalta  lisätietoja antaa

elintarvikevalvonnan päällikkö Seija Heikkinen
puh. 040 713 9894.