Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens beslut 15.6.2020

Miljöhälsosektionen behandlade på sitt möte hur aktören vid Henrikssons bageri Melbia Ab med hot om löpande vite 5.3.2020 följt givna uppmaningar. Aktören hade huvudsakligen följt uppmaningen att göra förpackningspåskrifterna lagenliga, men huvudsakligen inte följt uppmaningen gällande bageriets konstruktioner, underhåll, bekämpning av skadedjur och egen övervakning.  Sektionen beslutade att döma Melbia Ab till att betala det löpande vitets grundbelopp 8000 euro.

Sektionen behandlade från tilläggslistan två ärenden som gällde miljötillstånd, gav utlåtande till Jord- och skogsbruksministeriet om utkastet till ny livsmedels- och hälsoskyddslag, samt ett bemötande till Livsmedelsverket om livsmedelstilsynsmyndighetens anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter.

Övriga ärenden godkändes till stora delar enligt beslutsförslaget i föredragningslistan. 

Ytterligare information

I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen
tfn. 040 723 4141.

För ärendet som gäller Melbia Oy
tilläggsinformation av Seija Heikkinen, chef för livsmedelstillsynen
tfn 040 713 9894.