Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston päätökset 20.10.2020

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaosto kokouksessaan 20.10.2020 antoi lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle Neste Oyj:n NEXBTL-laitosta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnalle eläinsuojan ympäristölupailmoituksesta.

Jaosto päätti vahvistaa elintarvikelain 63 §:n ja 56 §:n mukaisen Agrica Ab:tä koskevan käyttökieltopäätöksen ja käyttökiellon purkamisen. Lisäksi jaosto merkitsi tiedoksi As Oy Pornaisten Revonportin toimittamat selvitykset terveyshaitan poistamisesta.

Kaikki asiat hyväksyttiin esityslistalla olleen päätösehdotuksen mukaisesti. 

Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 4141