Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens beslut 20.10.2020

Miljöhälsosektionen i Borgå gav utlåtanden till Nylands NTM-central om Neste ABP:s  miljökonsekvensbeskrivning för NEXBTL-anläggning och till byggnads- och miljöutskottet i Sibbo gällande anmälan om miljötillstånd för djurstall.

Sektionen beslöt för Agrica Ab:s del att fastställa det brådskande beslut om användningsförbud enligt 63 och 56 § i livsmedelslagen och beslutet att häva användningsförbudet.

Dessutom belöt sektionen att anteckna för kännedom utredningarna från As Oy Pornaisten Revonportti om åtgärder som gjorts för avhjälpande av sanitär olägenhet.

Alla ärenden godkändes enligt beslutsförlaget i föredragningslistan. 

Ytterligare information ger I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, tfn. 040 723 4141.