Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston päätökset 25.2.2020

Jaosto käsitteli lisälistalla Henrikssonin Leipomoon (Melbia Oy) liittyvän uhkasakolla vahvistetun määräyksen mm. tuhoeläinongelman poistamiseksi sekä leipomon siivoukseen, rakenteisiin, kunnossapitoon, omavalvontaan ja pakkausmerkintöihin liittyvien puutteiden korjaamiseksi. Jaosto päätti yksimielisesti kannatetun vastaesityksen johdosta kieltää toiminnan elintarvikehuoneistossa kokonaan, kunnes puutteet on korjattu. 

Jaosto käsittelee asiaa uudelleen ylimääräisessä kokouksessaan 5.3.2020 klo 17. 

Muut asiat hyväksyttiin esityslistalla olleen päätösehdotuksen mukaisesti. 

Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 4141.