Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens beslut 25.2.2020

Sektionen behandlade från tilläggslistan föreläggandet med hot om vite för Leipomo Henriksson (Melbia Oy) för bl.a avlägsnande av problemet med skadedjur samt bristerna med städning, byggnadskonstruktioner, underhåll, egenkontroll och förpackningspåskrifter. Sektionen beslöt enhälligt understöda motförslaget och förbjuder verksamheten i livsmedelslokalen helt tills bristerna har korrigerats.

Sektionen behandlar ärendet på nytt vid ett extra möte den 5.3.2020 klo 17.

Övriga ärenden godkändes enligt beslutsförslaget i föredragningslistan.

Ytterligare information ger I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, tfn. 040 723 4141.