Siirry sisältöön

Ord, berättelser, rörelser, ramsor – vårens bibliotekskonstnär tar ordkonst till biblioteket

Vårens bibliotekskonstnär är ordkonst- och litteraturterapiledaren, berättaren och läraren i dramakonst Mari Anttonen från Borgå. Hon ordnar program med anknytning till ord, berättelser, berättande och litteratur för barn, unga, vuxna och familjer från februari till maj.

I verkstäderna undersöker vi olika sätt att njuta av ord och berättelser. Välkommen att bekanta dig med, fördjupa dig i eller hänge dig åt ordkonstens värld på det sätt som passar dig bäst! I ordkonstverkstäderna kan man delta på finska, svenska och engelska.

Kirjastotaiteilija Mari Anttonen.

Åtminstone detta står på programmet under våren:

Ramsor, sagomassage

Tors 2.3, 9.3, 16.3, 23.3, 30.3

kl. 10-10.30 familjekafé i huvudbibliotekets barnbibliotek 

Öppna berättelseeftermiddagar för skolelever

Onsdagar kl. 14-16, huvudbibliotekets barnbibliotek
Från 15.3 till slutet av maj med undantag av 19.4 och 17.5.

Mari träffar barn på biblioteket och dyker in i ordens värld tillsammans med dem. Man kan delta en stund eller hela eftermiddagen, varje torsdag eller bara en gång i månaden.

Öppna ordkonsteftermiddagar för ungdomar

Verkstäderna är på huvudbiblioteket på måndagar 16–18. I de öppna verkstäderna närmar vi oss ord, berättelser och skrivande med öppet sinne och genom att testa olika metoder. 

Må 13.3 Skapande och fantasi

Må 27.3 Natur och klimat

Må 24.4 Egen kraft, egna drömmar

Skrivar- och litteraturkvällar för vuxna

Vi fördjupar oss i olika teman med hjälp av litteraturen och skrivandet. Verkstäderna är på huvudbiblioteket på måndagar kl. 17.30–19.

Må 6.3 Skapande och fantasi

Må 20.3 Hopp och mening

Må 3.4 Familjerelationer

Må 17.4 Att släppa taget

Må 8.5 Konsten att stanna upp

Må 22.5 Natur och klimat

Ordkonsteftermiddagar i Gammelbacka bibliotek

I april och maj, tidpunkterna preciseras senare.

Ordkonstprogram i bokbussen

Tidpunkterna preciseras under vårens lopp.

Vändagsdikter

Tis 14.2 Framför huvudbibliotekets scen fördjupar vi oss i dikter och texter som handlar om vänskap. Kom och sök inspiration till att skriva en egen vändikt mellan kl. 14 och 17, för en liten stund eller längre tid.

Uppläsningar

Tis 28.2 Uppläsning och berättelser ur Kalevala, kl. 10-11 och 13-14 huvudbibliotekets scen
Ons 8.3 Kvinnors röster, uppläsning och deklamering av kvinnliga författares texter, kl. 10-11 och 13-14 huvudbibliotekets scen

Alla framföranden är interaktiva. Under evenemangets gång diskuterar vi texterna och du kan också själv läsa och deklamera. Det går också bra att bara komma för att lyssna.

Ordkonst ger välmående för alla åldrar

Med ord, litteratur och skrivande vill bibliotekskonstnär Mari Anttonen främja människors välmående. De senaste åren har varit tunga globalt och nu behövs det ny energi.

– Orden ger så mycket. De kan vara vårdande, skapa kontakt och stödja. Ur orden kan man få glädje, tröst och förståelse. Orden förstärker självkänslan och fördjupar det sociala samspelet. Ordkonst stärker också människors möjligheter att bli sedda och hörda som dem de är, säger Anttonen.

I vårens program finns det något för alla Borgåbor, från spädbarn till seniorer. Man behöver inte kunna något speciellt för att vara med på verkstäderna. Det viktigaste är att man är nyfiken, har ett öppet sinne och att man vill prova på.

Ordkonst stödjer barns utveckling och skapar delaktighet

Att öppna sagornas, berättelsernas och litteraturens värld för barnen är en hjärtefråga för Anttonen. Att läsande och litteratur har stort betydelse för barns utveckling har starkt stöd i forskningen.

– I ordkonstverkstäderna stärks barnets uttrycksförmåga och kreativitet. Ju fler ord vi har att använda desto bättre förmår vi sätta ord på våra känslor, tankar och vår bild av världen, säger Anttonen.

Det samma gäller förstås vuxna. Berättelserna är fönster mot världen och vårt ordförråd, vår förståelse och världsbild utvecklas under hela livet.

Att läsa och lyssna till berättelser stärker barnets emotionella begåvning, förmåga till empati och sociala färdigheter och förbättrar koncentrationsförmågan och minnet. Att läsa berättelser tillsammans stärker känslan av samhörighet och minskar risken för utanförskap. Med hjälp av berättelserna kan man på ett tryggt sätt bearbeta de mest omtumlande företeelser och känslor.

– Redan en bebis njuter av ordens rytm och närvaron av förälderns röst. I berättelserna kommer vi till ro tillsammans. Det skapar samhörighet och trygghet mellan människor, betonar Anttonen.

Ordkonst även i framtiden?

Med projektet Bibliotekskonst – delaktighet genom kultur på biblioteket skapas nya möjligheter för Borgåbor till delaktighet i kulturen, på huvud- och närbiblioteken. Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Höstens bibliotekskonstnär var mediekonstnär Fanni Maliniemi, och nu är det ordkonstens tur.

– I Borgå finns det ingen permanent lokal för att ägna sig åt ordkonst, och biblioteket är en naturlig plats för det. Som en del av projektet kartlägger vi intresset för ordkonst som hobby i Borgå och förbereder möjligheten att utöva ordkonst som hobby även i fortsättningen, säger chefen för bibliotekstjänster Malin Hollmén.