Siirry sisältöön

AK 453 Vanha Veckjärventie

Luonnoksen nähtävilläoloaika 17.5. – 29.6.2023

Hankekuvaus

Vanha Veckjärven kaavatyön tavoitteena on toteuttaa energiatehokasta kaupunkisuunnittelua ja rakentamista. Siksi tavoitteena on luoda alueelle hyvät ja houkuttelevat pyöräilyn ja jalankulun yhteydet palveluihin ja keskustaan. Kaupungin strategiasta ja asumisen ohjelmasta tulevina tavoitteina on lisäksi monipuo-lisen asumisen mahdollistaminen ja olemassa olevan rakentamisen tiivistäminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu kaavan etenemistavoitteita tarkemmin.

Vireilletulo

Kaavan laatiminen on sisältynyt kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuodesta 2017 alkaen. Viimeksi kaavahankkeesta on tiedotettu vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa.

Luonnosvaihe (valmisteluvaihe)

Luonnosvaiheessa järjestetään kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Kuulemisen aikana kaavaluonnos ja muu suunnitteluaineisto on esillä palvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B, katutaso) sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä ja kommentteja. Suunnitteluaineiston nähtävilläoloaika 17.5. – 29.6.2023.

Saatujen mielipiteiden ja kommenttien pohjalta suunnittelutyötä tarvittaessa muutetaan. Saadut mielipiteet ja kommentit sekä niiden vastineet myös liitetään osaksi suunnitteluaineistoa.

Suunnitteluaineisto