Siirry sisältöön

Haja-asutuksen jätevesillä tarkoitetaan viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesiä

Haja-asutuksen jätevedet voidaan käsitellä paikallisesti kiinteistökohtaisella järjestelmällä tai vaikka useamman kiinteistön yhteisellä jätevesijärjestelmällä.

Käsittelyvaihtoehtoja ovat umpisäiliö, pienpuhdistamo ja maaperäkäsittely (maahan imeytys tai maasuodatus). Käsittelystä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Ympäristönsuojelulaki määrittelee, miten haja-asutuksen jätevedet on puhdistettava. Laissa säädetään, kuinka suuri osuus talousjätevedessä olevasta orgaanisesta aineksesta, kokonaisfosforista sekä kokonaistypestä tulee puhdistaa ennen jätevesien johtamista ympäristöön. Tätä kutsutaan perustason puhdistusvaatimukseksi.

Pilaantumiselle herkillä alueilla puhdistusvaatimukset ovat hajajätevesiasetuksen mukaisesti tiukemmat. Tiukemmista puhdistusvaatimuksista määrätään Porvoon ympäristönsuojelumääräyksissä.

Jos jätevesiä ei käsitellä, tavallisin haitta on oman tai naapurin kaivon likaantuminen. Avo-ojiin tai maastoon johdettuna jätevedet voivat olla hygieniariski, aiheuttaa pahaa hajua, rehevöitymistä ja vesistön hapettomuutta. Myös pohjavedet saattavat pilaantua.