Siirry sisältöön

Vapaat tontit kartalla

Vapaat omakotitontit vihreällä, varatut tontit keltaisella. Hinnat ja muita tietoja saat klikkaamalla tonttia.

Suomenkylä

Suomenkylä sijaitsee noin 3,5 kilometriä Porvoon keskustasta luoteeseen. Kylän asuinrakennukset edustavat eri aikakausia. Nyt markkinoitavien tonttien lähellä on taloja 1900-luvun alkupuolelta 2000-luvun alkuun. Uudet tontit täydentävät omakotialuetta. Suomenkylä tukeutuu keskustan palveluihin.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Uusien tonttien rakennukset tulee sovittaa ympäröivien talojen kokonaisuuteen ja niiden tulee ilmentää omaa aikakauttaan. Parhaiten alueelle sopivat harjakattoiset, lautavuoratut, väriltään vaaleat rakennukset.

Alueelle rakennettavat talot saavat olla yksi- tai kaksikerroksisia tai jotain siltä väliltä.

Maaperä

Alue on haastava. Tontit sijaitsevat harjulla, joka on tärkeää pohjavesialuetta. Maaperä on pääosin hiekkaa ja soraa, minkä päällä on vaihteleva määrä savea. Talojen perustaminen ja mahdollinen massanvaihto edellyttää huolellista ja ammattitaitoista suunnittelua ja toteutusta.

Mahdolliset tonttien täytöt on syytä suunnitella huolellisesti, jottei pohjavesi pilaannu eikä savikerros lähde liikkeelle. Eri täyttökerroksista, toteutustavasta ynnä muusta pitää tehdä omat erityissuunnitelmat. Huomiota tulee kiinnittää muun muassa täyttömaan puhtauteen, pohjaveden laadun ja määrän pysyvyyteen, geoteknisiin ominaisuuksiin sekä kuivatukseen. Tässä joitakin yleisperiaatteita:

  • Täyttö tulee tehdä puhtaalla pilaantumattomalla kivennäismaalla (Hk, Sr). Savea, liejuuntuvaa maata tai humuspitoisia maita ei tule käyttää.
  • Kasvillisuus, humus kerros ja eloperäinen aines tulee poistaa ennen täyttöä.
  • Tarvittaessa tulee käyttää suodatinkangasta perusmaan ja täytön välissä.
  • Salaojitus tai muu kuivatus on suunniteltava niin etteivät hulevedet lammikoidu tai imeydy hallitsemattomasti.

Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoja sivulla Hyvä tietää ennen tontin hakemista.

Kartta tonteista

Muuta

Tonteille ei saa sijoittaa maalämpökaivoja, koska alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella.

Sammalsuontien varrella on vesi- ja viemäriputket. Tonttien 5003-3, 4 ja 5 saajien pitää itse rakentaa tonttiliittymät tonteilleen. Rakentamisessa pitää noudattaa Porvoon veden ohjeita ja määräyksiä.

Mosabackantieltä tulee tontille 5003-2 naapuritontin kanssa yhteinen vesijohto ja viemäri, mihin molemmat tontit liittyvät. Sopimus kiinteistöjen yhteisestä vesijohdosta ja viemäristä siirretään tontin 5003-2 saajalle. Tontilla 5003-2 on rasite vesi- ja viemärijohtoja varten.

Osa tonteista on katutasojen alapuolella. Tällöin tontteja pitää täyttää, jotta alueen ja rakennuspaikan saa hyvin yhdistettyä ympäröivään maanpintaan. Taloja ei tule rakentaa kuoppaan, jotta pintavesistä ei koidu haittaa.

Suomenkylän kylämaisemaa

Ilmakuva Suomenkylästä. Keskellä pieni metsäsaareke ja tasoitettu hiekkakenttää, mihin uudet tontit tulevat. Ympärillä on omakotitaloja 1900-luvun alkupuolelta 2000-luvun alkuun.