Ilmastotyön verkostot

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)

HINKU -foorumi on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto. Verkosto kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. HINKU -kuntana Porvoo on sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin vähennystä kasvihuonepäästöihin vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hanketta johtaa Suomen ympäristökeskus.

Kohti hiilineutraalia kuntaa

Circwaste – Kohti kiertotaloutta

Circwaste on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta ja Suomessa hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus. 

Circwaste - Kohti kiertotaloutta

Climate Leadership Coalition (CLC)

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistys edistää alansa parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tunnetuksi tekemistä ja siirtämistä Suomeen. Yhdistyksen perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

Climate Leadership Coalition (englanti)

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE)

Hankkeessa viedään käytäntöön Suomen ilmastopolitiikkaa ja erityisesti  energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta.

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia