Siirry sisältöön

AJANKOHTAISTA

LINNANKOSKEN LUKION AIKUISLINJA

Kiinnostaako aikuisopiskelu? Harkitsetko lukio-opintoja iltalukiossa? Haluatko jatkaa kesken jääneitä opintoja? Opiskella yhtä ainetta? Opiskella aikuislukion oppimäärän? Kirjoittaa ammatillisen tutkinnon pohjalta?

Voit aloittaa opiskelun aikuislinjalla minkä tahansa jakson alussa.
Ota yhteyttä Linnankosken lukion aikuislinjan apulaisrehtoriin Timo Juntuseen, p. 0408333672, timo.juntunen@akseli-salmiedu-porvoo-fi

Lukion aikuislinjan maksut

Tutkintoon tähtäävä opiskelu on ilmaista. Aineopiskelu maksaa 50 euroa/lukukausi, johon hintaan voi opiskella haluamansa määrän kursseja.

Oppikirjan ja muun tarvittavan materiaalin opiskelijat ostavat itse. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone (tarvitaan tunneilla, kokeissa ja ylioppilaskirjoituksissa).

Yhdistelmätutkinto

Kahden tutkinnon suorittaminen tarkoittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamista samanaikaisesti.

Kenelle ammattilukio on hyvä vaihtoehto?

Opiskelijalle,

jolla on hyvät pohjatiedot peruskoulusta
joka kaipaa lisähaasteita
jolla on motivaatiota opiskeluun
joka haluaa lisävalmiuksia jatko-opintoihin ammattiin valmistumisen jälkeen
joka haluaa vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista
Oppitunnit ovat Linnankosken lukion ja aikuislinjan tiloissa Piispankatu 24-26, 06100 Porvoo.

Oppitunnit ovat tiistaisin klo 13.20-14.40 ja klo 14.50-16.10 sekä torstaisin klo 13.20-14.40 ja klo 14.50-16.10.
Yksi opetuskerta vastaa kahta oppituntia.

Ylioppilastutkinto ammatillisen tutkinnon pohjalta

Henkilöllä on ammatillisen tutkinnon perusteella oikeus osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin ilman lisäopintoja, jos ammatillinen tutkinto on edellyttänyt vähintään kahden ja puolen vuoden opintoja tai on vähintään 180 osaamispisteen laajuinen.

Jos kokelas on suorittanut kaksivuotisen ammatillisen perustutkinnon, joka perustuu perusopetuksen oppimäärään, vaaditaan, että hän on opiskellut vähintään kaksi pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän haluaa osallistua. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista lukiokurssia, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua kyseessä olevassa oppiaineessa.

Kaksivuotisten perusopetuksen oppimäärään perustuvien saman alan ammatillisten perusopintojen perusteella tutkintoon tai sen kokeisiin osallistuvalle henkilölle lautakunta määrää hakemuksesta vaadittavat lisäopinnot.

Oppisopimuskoulutuksen suorittaneen henkilön on pyydettävä lautakuntaa määräämään lisäopinnot, jotka ovat vähintään samat kuin kahden vuoden opintoja edellyttäneen ammatillisen tutkinnon suorittaneelta vaadittavat lisäopinnot.

Ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija voi osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin suoritettuaan vähintään 90 osaamispistettä vastaavan osaamisen. (Laki ylioppilastutkinnosta 2019/502 7§)

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on suunnattu 17-35 vuotiaille maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Uusi aikuisten perusopetuksen ryhmä aloittaa opinnot elokuussa 2022.

Ensimmäinen hakuaika aikuisten perusopetukseen on 4.4.-15.5.2022. Ensimmäisen haun haastattelut järjestetään 6.-7.6.2022.

Toinen hakuaika aikuisten perusopetukseen on 20.5.-31.7.2022. Toisen haun haastattelut järjestetään 12.8.2022.

Voit hakea aikuisten perusopetukseen joko sähköisellä hakulomakkeella tai paperisella hakulomakkeella (pdf):

Yhteystiedot

Aikuislinja

Timo Juntunen

Aikuislinjan apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja, Linnankosken lukio

Aikuisten perusopetus

Helena Law

Tuntiopettaja (päätoiminen)

Anu Nurmi-Pellinen

Tuntiopettaja (päätoiminen)