Siirry sisältöön

Aikuisten perusopetus

Opetus tapahtuu Porvoon WSOY-talon tiloissa
WSOY-talo
Mannerheiminkatu 20, 1. kerros (katukerros).
06400 Porvoo

Hallinnon yhteystiedot
Timo Juntunen
Linnankosken lukion aikuislinja
Piispankatu 24-26
06400 Porvoo

Mikä aikuisten perusopetus (aipe) on?  
Aikuisten perusopetus eli aikuisille suunnattu peruskoulu, jossa suoritetaan 9 vuoden peruskouluopinnot noin kolmessa vuodessa.  Aikuisten perusopetus toimii Linnankosken lukion aikuislinjan alaisuudessa. Opetus tapahtuu Porvoon Wsoy-talolla.

Kenelle aipe on?  
Porvoon aipe on suunnattu 17-35-vuotiaille maahanmuuttajille,  joilla ei ole kotimaasta päättötodistusta tai peruskoulu on jäänyt kesken.  

Miksi tulla opiskelemaan aipeen?  

Aipesta saa hyvät valmiudet opiskella suomen kieltä monipuolisesti. Aipe tarjoaa erinomaiset valmiudet pärjätä jatko-opinnoissa, ammattikoulussa tai lukiossa. Aipe auttaa ymmärtämään Suomen yhteiskuntaa ja kulttuuria. Se antaa välineitä toimia Suomessa aktiivisesti ja mahdollisuuden toteuttaa omia unelmiaan.  

Mitä aipessa opiskellaan?  

Pääpaino on suomen kielessä, myös englantia opiskellaan paljon. Matematiikkaa on useita kursseja. Peruskoulussa opiskellaan yhteiskuntaoppia, ympäristö- ja luonnontieteitä, terveystietoa, historiaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantietoa. Opinto-ohjauksessa opiskelija pääsee suunnittelemaan opiskelupolkuaan opinto-ohjaajan kanssa. Opintoihin sisältyy myös valinnaisia aineita, joita koulu järjestää. Valinnaisia aineita voi suorittaa myös omavalintaisilla Kansalaisopiston kursseilla, työharjoitteluilla tai liikuntakokeiluilla. Opetus perustuu kansalliseen opetussuunnitelmaan (Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017).  

Miten opinnot rakentuvat?  
Peruskoulun päättötodistuksen voi saada, kun 46 pakollista päättövaiheen kurssia on suoritettu. Päättövaihetta valmistaa alkuvaihe, johon kuuluu 38 kurssia. Yhden kurssin pituus on 28 oppituntia, joista yksi oppitunti on 40 minuuttia. Koulupäivät ovat melko lyhyitä, joka tarkoittaa sitä, että kotonakin opiskellaan ja tehdään tehtäviä. Jokainen opiskelija saa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi koulutus ja kielitaito. Alkuvaiheesta päättövaiheeseen siirrytään toisen lukuvuoden aikana. Vain päättövaiheen kurssit arvioidaan.  

Miten pääsee opiskelemaan aipeen?
  
Olet 17-35-vuotias. Sinulta puuttuu peruskoulun päättötodistus kotimaasta tai se on jäänyt kesken Suomessa.  
Kielitaitosi suomen kielessä on vähintään A1.3.  
Osaat jo lukea ja kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla.  
Haluat kehittää itseäsi ja opiskelet omasta halustasi.  

Haku aikuisten perusopetukseen
Keväällä varsinainen haku 1.2.- 17.5.2024  
Haastattelut pidetään 3.6-4.6.2024.  Hakuehdot täyttävät hakijat kutsutaan haastatteluun.
• suomen kieli  
• matematiikka

Päätökset opiskelijaksi ottamisesta tehdään 6.6.2024 mennessä. Täydennyshaku aikuisten perusopetukseen on elokuussa. Haastattelut pidetään 8.8-9.8.2024

Koulu alkaa elokuun puolivälissä (todennäköisesti 14.8.2024). Aloitusaika tarkentuu myöhemmin.

Haku aikuisten perusopetukseen on auki. Hae aikuisten perusopetukseen ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Voit halutessasi palauttaa paperisen hakulomakkeen myös Linnankosken lukion kansliaan.