Kaupungin ilmastoteot

Unelmien Porvoo 2030 kaupunkistrategiassa on määritelty kaupungin visio, arvot ja kehittämistavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Tältä sivustolta löydät kaupungin omia toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden edistämisen saavuttamiseksi.

Ilmastotyön edelläkävijä

Porvoo tunnetaan hiilineutraalista asumisesta, kestävistä yhdyskuntasuunnittelu-, energia-, joukkoliikenne- ja pendelöintiratkaisuista sekä Kilpilahden bio- ja kiertotalousklusterista. Porvoolaiset koulut, päiväkodit, kotitaloudet ja yritykset elävät kestävää arkea ja ottavat aktiivisesti osaa ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämiseen. Ilmastotyö tuo Porvooseen lisää hyvinvointia, terveyttä edistävää kaupunkiympäristöä sekä houkuttelevia palveluita asukkaille ja matkailijoille.

Hiilineutraalikaupunki

Porvoo kehittyy hiilineutraalin asumisen edelläkävijäksi. Luomme kaavoituksen avulla tiivistä ja energiatehokasta yhdyskuntaa sekä edellytyksiä yksityisautoilusta riippumattomille alueille. Tiivistämme kaupunkia täydennysrakentamisen avulla niin, että viheryhteydet ja luonnonläheisyys säilyvät. Edistämme rakennusten elinkaaritehokkuutta ja niiden omaa energiantuotantoa sekä uusiutuvan energian hyödyntämistä. Otamme kaupungin hankinnoissa, päätöksissä ja palvelutuotannossa huomioon ilmasto- ja ympäristötavoitteet sekä luonnon monimuotoisuuden. Haemme ilmastotyöhön uusia ajatuksia kansainvälisiltä kumppaneilta ja verkostoilta. Jaamme aktiivisesti omaa osaamistamme.

Kestävä arki

Tuemme asukkaiden kestäviä elämäntapoja ja innostamme asukkaita aktiivisesti ympäristöystävällisiin valintoihin. Profiloidumme kestävän liikkumisen kaupunkina, jolla on toimiva syöttöja joukkoliikenne, jaettuja kyytejä ja liikkumista palveluna.

Kiertotalouskaupunki

Porvoo on kiertotaloutta edistävä kaupunki. Yrityksille kiertotalous tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja asukkaille mahdollisuuden tehdä kestäviä valintoja.