Kiihdyttämön aikataulu

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö käynnistyi tammikuussa ja päättyy maaliskuussa.

  • Viikko 1: Kotitaloudet mittaavat hiili- ja materiaalijalanjälkensä verkkotyökalun avulla.
  • Tiekarttatyöpaja 14.1.2021: Kotitaloudet laativat itselleen tiekartan kestävään elämäntapaan. Työpaja toteutetaan etäyhteyksien välityksellä.
  • Viikot 4-7: Kotitaloudet kokeilevat joitakin tiekartalleen valitsemiaan tekoja arjessaan kokeilujakson aikana.
  • Tulevaisuustyöpaja 3.3.2021: Työpajassa esitellään kiihdyttämön tuloksia sekä keskustellaan tulevaisuudesta. Mitä tarvitaan kestävän arjen mahdollistamiseksi?