Kotitalouksien hiili- ja materiaalijalanjäljet

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöön osallistuvien kotitalouksien hiili- ja materiaalijalanjäljet laskettiin heti kiihdyttämön alussa.

Kotitalouksien keskimääräinen hiilijalanjälki kiihdyttämön alkaessa oli 8,6 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia henkilöä kohti vuodessa (t CO2e/hlö/vuosi). Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 10 t CO2e/hlö/vuosi. Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e) kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Pienimmät hiilijalanjäljet olivat alle 4 t CO2/hlö/vuosi ja suurimmat noin 15 t CO2/hlö/vuosi. Keskimääräisesti suurin vaikutus hiilijalanjälkeen oli asumisella ja arkiliikkumisella, pienin taas tavaroilla ja muulla kulutuksella.

Kotitalouksien keskimäärinen materiaalijalanjälki kiihdyttämön alkaessa oli 32,3 tonnia henkilöä kohti vuodessa (t/hlö/vuosi). Vastaava luku keskimääräiselle suomalaiselle on 40 t/hlö/vuosi.

Pienimmät materiaalijalanjäljet olivat noin 15 t/hlö/vuosi ja suurimmat noin 50 t/hlö/vuosi. Keskimääräisesti suurin vaikutus materiaalijalanjälkeen oli asumisella ja elintarvikkeilla, pienin taas vapaa-ajalla ja lomilla.

Kotitalouksien hiili- ja materiaalijalanjäljet