Siirry sisältöön

Hyvä tietää

 • Opiskelijat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Kurssien vähimmäisopiskelijamäärä on yleensä 10, kylissä 8 ja Askolassa 6.
 • Kurssin varasijoilla oleville ilmoitetaan henkilökohtaisesti vapautuneesta kurssipaikasta.
 • Kurssin alkamisesta ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kurssin opiskelijoille
 • tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse.
 • Kaupungilla on harrastustoimintaan liittyvä vakuutus, joka koskee opiston opiskelijoita. Tarpeen vaatiessa ota yhteys rehtoriin.
 • Oppitunnin pituus on yleensä 45 minuuttia.
 • Liikuntaryhmien osallistujien alaikäraja on 15 vuotta.
 • Puu- ja metallityökurssien alaikäraja on 16 vuotta.
 • KoMbi-talon pihassa pysäköinti on kielletty (pysäköinnin valvonta).
 • Mahdollisista poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena ovat ruuanlaitto- sekä Tietotupa ajanvarauksella -kurssit sekä omaehtoinen työvoimakoulutus.
 • Mahdollisen epidemian sattuessa opisto seuraa ao. viranomaisten ohjeita ja toimii niiden mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa sitä, että osa opintoryhmistä siirtyy etäopetukseen ja tällöin kurssimaksua ei palauteta. Jos tätä mahdollisuutta ei ole, palautetaan se osa kurssimaksusta, mikä vastaa toteutumatta jäänyttä opetusta. Alle 10 € osaa kurssimaksuista ei kuitenkaan palauteta.
 • Kurssin yhtä peruuntunutta kertaa ei pääsääntöisesti korvata ylimääräisellä
 • kokoontumiskerralla.
 • Tule kurssille vain terveenä. Muista hyvä käsihygienia.
 • Oikeudet muutoksiin pidätetään

Todistukset

 • Kurssin päätyttyä voit tilata toimistosta todistuksen. Todistuksen hinta on kuusi euroa.

Osaaminen näkyviin

Osa Porvoon kansalaisopiston kursseista on merkitty opintopistekurssi-logolla. Se tarkoittaa sitä, että näistä kursseista voit saada opintopisteitä. Opintopisteiden suorittaminen ei ole pakollista. Kaikille kursseille voi osallistua edelleen vain harrastuksen vuoksi. Jos haluat kurssista opintopisteitä, kerro siitä heti ensimmäisellä opintokerralla opettajallesi.

Osaamisperusteisuudesta eli osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on tullut vapaan sivistystyön uusi tehtävä ja mahdollisuus. Opintopisteistä voi olla hyötyä esimerkiksi työnhaussa tai opiskelupaikan hakemisessa. Opintopisteet voidaan lukea hyväksi esimerkiksi toisen asteen opinnoissa ns. muualla suoritettuina kursseina. Niiden avulla on helpompi kertoa kansalaisopiston opinnoissa hankitusta osaamisesta. Opintopisteen tavoittelu voi myös innostaa opiskelemaan uudella tavalla.

Yksittäisten kurssien tavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät tarkemmista kurssikuvauksista ilmoittautumissivuilta netistä. Kurssisuorituksen arvosteluasteikkona on Hyväksytty / Hylätty.

Vain hyväksytyt kurssisuoritukset viedään valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon samalla tavalla kuin muidenkin oppilaitosten opintosuoritukset, jos opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Kurssin ensimmäisellä kerralla opiskelija täyttää suostumuslomakkeen tietojen siirrosta ja näyttää henkilöllisyystodistuksensa. Omia opintosuorituksiaan pääsee katsomaan Oma Opintopolku -palvelussa (opintopolku.fi/oma-opintopolku/) vahvan tunnistautumisen kautta.

Tietosuoja

Porvoon kansalaisopisto kerää henkilötietoja opiskelijoistaan sähköiseen kurssinhallintajärjestelmään. Tietoja käytetään kurssien hallinnointiin ja kurssimaksujen hoitoon.

Kansalaisopisto on laatinut ylläpitämästään henkilörekisteristä rekisteri- ja tietosuojaselosteen. Selosteeseen voi tutustua opiston toimistossa. 

Lisätietoja: Porvoon kaupungin tietosuojavastaava

Lue lisää tietosuojasta: