Siirry sisältöön

Kira Leskinen: Symdisis
25.9.2022–8.1.2023
Palomäen palvelutalo

Kirkas keltainen puskee kohti, vihreä on tyyni ja sininen etääntyy.

Symdisis-näyttelyni koostuu abstrakteista tuftaamalla toteutetuista tekstiiliteoksista. Nämä pehmeät ja värikylläiset työt ovat paluuta kuvan peruselementteihin: väriin, muotoon ja sommitteluun.

Teokset pohjautuvat aiempaan abstraktin valokuvataiteen tuotantooni. Tuftaustekniikan kautta olen kuitenkin saanut ilmaisuuni yhä vahvempaa materiaalintuntua ja uudenlaista pörheää kolmiulotteisuutta. Olen kiinnostunut värien voimasta ja siitä miten hiljaisuus, toisto ja rytmi taipuvat visuaaliseen muotoon. Teosteni ei-esittävän muotokielen takaa löytyy lisäksi pohdintoja vaikenemisesta, traumojen ylisukupolvisuudesta ja nähdyksi tulemisen merkityksestä. Haen kuvan kautta sellaista, jolle en löydä sanoja. Kyse on monesti kehollisesta tunnekokemuksesta.

Jotkin asiat, tapahtumat ja tunteet ajavat kielellisen käsityskyvyn ohi ja muodostuvat vain kuviin piirtyviksi teräviksi kulmiksi tai punaisen ja keltaisen väliseksi rytmiksi. Haluan näyttelyni kautta kutsua olemaan, tuntemaan, muistelemaan ja aistimaan taiteen äärellä vailla pakkoa ymmärtää tai käsitteellistää näkemäänsä. Teosteni nimet valitsen intuitiivisesti ja foneettisin perustein – sen mukaan miltä kukin teos kielen päällä tuntuu.

Kira Leskinen (s. 1987) on helsinkiläinen valokuva- ja kuvataiteilija, joka työskentelee tuftauksen, skanneripohjaisen kuvan, taidegrafiikan ja kamerattoman valokuvauksen keinoin. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2016. Johanna-kodissa esillä oleva Symdisis on Leskisen seitsemäs yksityisnäyttely, mutta hänen ensimmäinen pelkistä tekstiiliteoksista koostuva näyttelykokonaisuutensa.