Perhepäivähoidossa

Kunnallinen perhepäivähoito

Kunnallista perhepäivähoitoa tarjotaan porvoolaisten perheiden lapsille perhepäivähoitajan omassa kodissa. Joskus perhepäivähoitoa voidaan järjestää myös lasten omassa kodissa tai kolmiperhepäivähoitona.

Hoitoa tarjotaan pääsääntöisesti klo 7–17 välisenä aikana. Lasten hoitoajat päätetään perheen kanssa niin, että huomioidaan perhepäivähoitajan työaikojen suunnittelu.

Esikoululainen ja koululainen voivat olla myös osa-aikaisesti perhepäivähoidossa.

Perhepäivähoito on ensisijaisesti tarkoitettu lapsille, joilla hoidontarve on keskimäärin yli 5 tuntia päivässä.

Varahoitopaikkana päiväkoti

Perhepäivähoidossa olevalle lapsella on varahoitopaikkana päiväkoti. Varahoitopaikkaa saatetaan tarvita, jos hoitaja sairastuu, on vuosilomalla tai työaikalain mukaisella työajantasausvapaalla.

Jos perhe järjestää hoitajan poissa ollessa lapsen hoidon itse, on päivä maksuton.

Varahoito-ohje