Siirry sisältöön

Ehdotus Porvoon hallitusohjelmatavoitteiksi: polttopisteessä kaupunkien roolin muuttuminen, Kilpilahti, Itärata ja MAL-yhteistyö

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 13. maaliskuuta ehdotusta Porvoon kaupungin hallitusohjelmatavoitteiksi. Ehdotus pohjautuu viime kesänä hyväksyttyihin edunvalvontatavoitteisiin, joita on nyt täsmennetty tulevien eduskuntavaalien jälkeistä hallituskautta ajatellen.

Porvoon rannat.

Ehdotuksessa edellytetään, että valtio vahvistaa kaupunkien roolia ja kasvun mahdollisuuksia, tukee Kilpilahden vihreää siirtymää, edistää Itäradan ja Porvoon lähijunayhteyden suunnittelua ja muita Porvoolle keskeisiä infrahankkeita sekä saaristomatkailun kehittämistä. Lisäksi edellytetään, että Porvoo ja Lohja saavat mahdollisuuden osallistua Helsingin seudun MAL-menettelyyn.

Kuntien erilaistuminen pitää hyväksyä – kaupungeille vahva itsehallinto

– Kuntien ja kaupunkien tulevaisuudennäkymät ja tarpeet ovat hyvinvointialueuudistuksen jälkeen eriytymässä vahvasti toisistaan. Kaupunkien menestyminen ja osaaminen on yhtä tärkeämpää koko Suomen menestymisen kannalta, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kuvaa.

– Yhdenlaisen kunnan malli on tullut tiensä päähän. Kaupungeille pitää antaa mahdollisuus suurempaan rooliin palveluiden järjestämisessä eikä hyvinvointialueille pidä siirtää uusien toimintoja. Lainsäädäntöä pitää muokata niin, että se huomioi paremmin erilaisten ja -kokoisten kuntien ja kaupunkien tarpeet. Nyt ei myöskään tarvita lisää tiukkoja määräyksiä ja mitoituksia, vaan sopimisen mahdollisuuksia pitää laajentaa. Kuntien rahoitusjärjestelmän toimivuutta pitää myös arvioida seuraavalla hallituskaudella, Ujula painottaa.

Kilpilahti, Itärata ja muut infra-hankkeet

Kilpilahdessa on Pohjoismaiden suurin öljynjalostukseen ja petrokemiaan erikoistunut yrityskeskittymä. Viime vuosina alueen yritykset ovat investoineet voimakkaasti bio- ja kiertotalouteen. Alueen kehityksen ja vihreän siirtymän vaikutukset heijastuvat Uudellemaalle ja koko Suomeen.

– Vetyyn liittyvä liiketoiminta tulee olemaan tärkeässä roolissa Suomen vihreässä siirtymässä. Vihreän vedyn valmistuksessa vaaditaan merkittäviä määriä päästötöntä sähköä. Valtoin tulee varmistaa jo etupainotteisesti, että suomalaisilla yrityksillä on edellytykset menestyä vetypohjaisessa liiketoiminnassa. Tätä varten tarvitaan ajanmukainen ja mitoitukseltaan riittävä sähköinfrastruktuuri, etenkin runkoverkko, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz toteaa.

Hallitusohjelmatavoitteisiin on koottu myös Porvoon kannalta keskeisimmät infra- ja tiehankkeet, joista tärkein on Itäradan suunnittelun edistäminen.

– Itäradan suunnittelun yhteydessä pitää selvittää Helsingin ja Porvoon välisen lähijunayhteyden toteuttamisedellytykset ja mahdollistaa kaukojunaliikenteen lisäksi myös lähijunaliikenne kaupunkien välille, kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren kertoo.

– Mätäjärven vanhan kaatopaikan ympäristöriskien minimointi on myös niin suuri hanke, että siihen tarvitaan valtion tukea.

Porvoo ja Lohja mukaan Helsingin seudun MAL-menettelyyn

Porvoo on sopinut Lohjan kaupungin kanssa yhteistyöstä, joka tähtää siihen, että Porvoo ja Lohja pääsevät mukaan Helsingin seudun MAL-menettelyyn. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksia valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksissa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle.

– Kaikkien keskeisten tunnuslukujen perusteella Porvoo ja Lohja ovat kiinteä osa pääkaupunkiseutua ja metropolialuetta. Porvoo ja Lohja täyttävät MAL-alueen kriteerit ja kaupunkien mukaan ottaminen syventäisi pääkaupunkiseudun integraatiota kestävällä tavalla, Dan Mollgren painottaa.