Hoppa till innehåll

Förslag till Borgå stads mål för regeringsprogrammet: fokus på städernas förändrade roll, Sköldvik, Östbanan och MBT-samarbetet

Måndagen den 13 mars behandlar stadsstyrelsen ett förslag till Borgå stads mål för regeringsprogrammet. Förslaget utgår från intressebevakningsmålen som godkändes förra sommaren. De har nu preciserats med tanke på den nya regeringsperioden efter det kommande riksdagsvalet.

Porvoon rannat.

I förslaget förutsätts att staten stärker städernas roll och tillväxtmöjligheter, stöder den gröna omställningen i Sköldvik, främjar planeringen av Östbanan och närtågförbindelsen till Borgå och andra centrala infrastrukturprojekt i Borgå samt utvecklingen av skärgårdsturismen. Därtill förutsätter man att Borgå och Lojo får möjlighet att delta i Helsingforsregionens MBT-förfarande.

Kommunernas särutveckling måste accepteras – starkt självstyre för städerna

– Efter välfärdsområdesreformen utvecklas kommunernas och städernas framtidsutsikter och behov kraftigt i olika riktningar. Städernas framgång och kompetens är allt viktigare för hela Finlands framgång, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Modellen med bara en typ av kommun har nått vägs ände. Städerna måste ges möjlighet till en större roll i ordnandet av tjänsterna, och nya funktioner ska inte flyttas till välfärdsområdena. Lagstiftningen bör ändras så att den bättre beaktar behoven hos kommuner och städer som är olika och olika stora. Nu behövs det inte heller fler strikta bestämmelser och dimensioneringar, utan möjligheten till avtal bör utvidgas. Funktionen hos kommunernas finansieringssystem bör också utvärderas under nästa regeringsperiod, betonar Ujula.

Sköldvik, Östbanan och andra infrastrukturprojekt

I Sköldvik finns Nordens största företagskluster som är specialiserat på oljeraffinering och petrokemi. Under de senaste åren har företagen investerat kraftigt i bioekonomi och cirkulär ekonomi. Konsekvenserna av utvecklingen och den gröna omställningen i området återspeglas i Nyland och hela Finland.
– Den vätebaserade affärsverksamheten kommer att ha en viktig roll i den gröna omställningen i Finland. För att tillverka grönt väte krävs det stora mängder utsläppsfri el. Staten bör arbeta proaktivt för att de finska företagen ska ha förutsättningar till framgång i den vätebaserade affärsverksamheten. För detta behövs en modern elinfrastruktur med tillräcklig kapacitet, i synnerhet ett stomnät, konstaterar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

I målen för regeringsprogrammet har man också tagit in centrala infrastruktur- och vägprojekt i Borgå. Det viktigaste av dessa är främjandet av planeringen av Östbanan.

– I samband med planeringen av Östbanan bör man utreda förutsättningarna att bygga en närtågförbindelse mellan Helsingfors och Borgå och att möjliggöra närtågtrafik mellan städerna utöver fjärrtågtrafiken, säger stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

– Minimeringen av miljöriskerna vid den gamla avstjälpningsplatsen i Mätäjärvi är också ett så stort projekt att det behövs statligt stöd för det.

Borgå och Lojo inkluderas i Helsingforsregionens MBT-förfarande

Borgå har avtalat med Lojo stad om ett samarbete som syftar till att Borgå och Lojo ska inkluderas i Helsingforsregionens MBT-förfarande. Staten ingår avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) med de största stadsregionerna. I avtalen fastställs mål och konkreta åtgärder för de närmaste årens bostadsproduktion och för utvecklingen av samhällsstrukturens och trafiksystemets hållbarhet.

– På basis av alla centrala nyckeltal är Borgå och Lojo en fast del av huvudstadsregionen och metropolområdet. Borgå och Lojo uppfyller kriterierna för MBT-området och inkluderandet av städerna skulle fördjupa huvudstadsregionens integration på ett hållbart sätt, säger Dan Mollgren.