Siirry sisältöön

Huoltajat ovat tyytyväisiä Porvoon peruskouluihin

Porvoossa on toteutettu huoltajakysely peruskoululaisten huoltajille. Kyselyyn vastasi reilut neljäsosa huoltajista. Tuloksia on käsitelty ruotsinkielisessä koulutusjaostossa 14.3.2024 ja suomenkielisessä koulutusjaostossa 21.3.2024. Lisäksi kaupunkitasoisia tuloksia on käyty läpi rehtoreiden kanssa.

Koululaiset ryhmätyöskentelevät.

Tyytyväisimpiä huoltajat ovat lapsen saamaan tukeen ja huolenpitoon koulussa sekä kodin ja koulun yhteistyöhön ja viestintään. Huoltajien vastauksissa korostuu myös huoltajien myönteinen kokemus kouluarjesta ja opetuksesta.

Muista tutkimuksista tiedetään, että hyvä yhteistyö huoltajien kanssa vaikuttaa oppilaiden viihtyvyyteen ja sen myötä myös oppimiseen.

– Yhteisöllinen hyvinvointi on ollut koulutuspalveluiden painopisteenä useamman lukuvuoden ajan ja on hienoa nähdä kehittämistyön hedelmiä kyselyn tuloksissa, toteaa laatukoordinaattori Anna Talvitie.

Koulut tarjoavat runsaasti eri valinnaisaineita ja monipuolista kerhotoimintaa. Kyselyn vastauksissa nousi kuitenkin esille, että merkittävä osa huoltajista kokee, ettei heillä ole kokemusta asiasta. Lisäksi huoltajat toivovat kerhotarjonnan monipuolistamista ja parempaa vastaavuutta lapsensa kiinnostuksen kohteisiin.

– Meidän on edelleen syytä kehittää kerhotoimintaa ja Porvoon harrastamisen mallia sekä tarjonnan että kotien tavoittamisen osalta. Lisäksi on tärkeää tiivistää yhteistyötä ja parantaa sisäistä viestintää kerhotoiminnan eri toimijoiden välillä, jatkaa Talvitie.

Edellinen huoltajakysely tehtiin vuonna 2021 ja niihin tuloksiin verrattuna kaikki keskiarvot olivat nyt korkeampia. Kyselyn väittämien kokonaiskeskiarvo oli 3,4 neljästä mahdollisesta. Huoltajat antoivat myös runsaasti avointa palautetta.

Kysely oli auki reilun kahden viikon aikana helmikuussa. Kyselyyn tuli yhteensä 1 437 vastausta, vastausprosentti oli noin 26.

Tulokset käsitellään tarkemmin kevään aikana koulutusjaostojen lisäksi myös Kasvun ja oppimisen lautakunnassa. Myös Porvoon vanhempainyhdistykset ry (POFF) käsittelee tuloksia. Koulut ovat saaneet omat yksikkökohtaiset tuloksensa, joita käsitellään kouluissa kevään aikana ja joista nostetaan kehittämiskohteita tulevalle lukuvuodelle.