Siirry sisältöön

Huoltajilla mahdollisuus osallistua kouluterveyskyselyn tulosten käsittelyyn kaikille avoimessa Teams-tilaisuudessa

Syksyllä 2021 julkaistuihin valtakunnallisen kouluterveyskyselyn Porvoota koskeviin tuloksiin paneudutaan Porvoossa tänä vuonna erityisen painokkaasti.

Porvoon koulujen rehtorit ja koulutusjohto ovat alkuvuodesta 2022 käsitelleet tuloksia yhdessä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselystä vastaavan tutkijan kanssa.
Seuraavaksi kuntakohtaisia tuloksia (vuosiluokat 1–9) käsitellään kaikille avoimessa Teams-tilaisuudessa torstaina 3. maaliskuuta 2022 klo 18. Tilaisuus on pääosin suomenkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös ruotsiksi.

Tilaisuuden järjestävät Porvoon kuntakohtainen vanhempainyhdistys, Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) yhdessä Porvoon kaupungin koulutuspalvelujen kanssa.

– Lasten ja nuorten hyvinvointi on ennen kaikkea asia, joka yhdistää koteja ja kouluja, kertovat koulutusjohtajat Jari Kettunen ja Rikard Lindström.

Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset kertovat kattavasti tietyn ikäluokan hyvinvoinnista. Tulokset avaavat paitsi lasten kokemusta kouluarjesta, myös esimerkiksi heidän osallisuuttaan ja ystävyyssuhteitaan, arkirutiinien merkitystä hyvinvoinnille ja tunnetta omasta terveydentilasta.

– Olemme vanhempainyhdistyksissä todella iloisia mahdollisuudesta käsitellä kuntakohtaisia tuloksia yhdessä kotien kanssa ja olemme toivoneet tätä mahdollisuutta pitkään. Vain tietoa jakamalla ja edelleen kotona keskustelemalla voimme kantaa vastuuta yhdessä, kertoo POFFin puheenjohtaja Marika Salomaa.

– Hyvinvointi on jo pitkään ollut ajankohtainen teema koulussa, mutta nyt se on esillä vielä enemmän. Huolimatta kaikesta siitä työstä mitä kouluissa tehdään, asia on juuri kuten POFF sanoo, eli koulu ei voi eikä sen pidä olla tässä työssä yksin, Rikard Lindström toteaa.

Huoltajien ja oppilaiden osallistaminen osa sivistystoimen “Porvoon mallia”

Kouluterveyskysely toteutetaan parittomina vuosina koko maassa, ja mahdollistavat kattavan vertailun. Kyselyyn osallistuivat peruskoulun 4. ja 5. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa, 8. ja 9. luokan oppilaat ja lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat. Vuoden 2021 kyselyssä ei ollut mukana huoltajakyselyä.

Porvoossa on käytössä sivistystoimen vahvistama malli, jonka mukaan kouluterveyskyselyn tulokset käsitellään kuntakohtaisesti eri sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa sekä koulukohtaisesti oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa.
– Nyt tätä mallia vahvistetaan, ja se tukee osaltaan myös valtuuston 2021 hyväksymää oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen toimenpideohjelmaa, Jari Kettunen huomauttaa.

– Me vanhempainyhdistyksessä toivomme, että koulukohtaisia tuloksia käsiteltäisiin linjatun mallin mukaisesti yhdessä koulun ja huoltajien välillä vielä nykyistäkin laajemmin, jotta kyselyn tuloksista saataisiin mahdollisimman laaja hyöty, Marika Salomaa toteaa.

– Tuloksia hyödynnetään Porvoossa strategia- ja kehittämistyössä esimerkiksi resurssitarpeita arvioitaessa ja muun muassa hyvinvointikertomusta ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa. On tärkeää, että tuloksista keskustelemiseen osallistetaan myös koululaiset ja huoltajat, Kettunen sanoo.

Viime vuoden kyselyn tulokset osoittivat, että epidemia-aika on ollut raskasta lapsille ja nuorille, ja erityisesti tyttöjen hyvinvointi näyttää heikentyneen aikaisempiin kyselyihin verrattuna.

Maaliskuiseen, kaikille avoimeen Teams-tilaisuuteen osallistuu myös THL:n kouluterveyskyselystä vastaava tutkija, kehittämispäällikkö Jenni Helenius. 
– Kouluterveyskysely tuottaa merkittävän määrän konkreettisesti hyödynnettävää aineistoa. On hienoa nähdä, että Porvoossa tartutaan tätäkin kautta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Linkki:
https://www.porvoo.fi/kouluterveyskysely , josta löytyy myös alla oleva tilaisuuden liittymislinkki ennen tilaisuuden alkua.