Siirry sisältöön

Hyvinvointia omaan arkeen kestävillä liikkumisen valinnoilla

Porvoon kaupunki nostaa kestävän liikkumisen vahvasti esille viestinnässään tänä vuonna. Tarkoituksena on herätellä asukkaita kiinnittämään huomiota omiin arjen liikkumisen valintoihin ympäristösyistä ja oman hyvinvoinnin tueksi.

Porvoon kaupunki nostaa kestävän liikkumisen vahvasti esille viestinnässään tänä vuonna. Tarkoituksena on herätellä asukkaita kiinnittämään huomiota omiin arjen liikkumisen valintoihin ympäristösyistä ja oman hyvinvoinnin tueksi.

Merkittäviä terveyshyötyjä ja säästöjä

Kestävä liikkuminen käsitteenä sisältää pyöräilyn, kävelyn, julkisen liikenteen, kimppakyydit ja myös etäyhteyksien hyödyntämisen työnteossa.

– Kestävällä liikkumisella on suuri merkitys monestakin eri näkökulmasta. Sen lisäksi, että tieliikenteellä on suuri merkitys kasvihuonekaasupäästöihin, on laskettu, että pyöräilyn ja kävelyn lisääntyminen 20 prosentilla toisi vuositasolla jopa 3,7 miljoonan euron säästöt kaupungille niiden mukanaan tuomien terveyshyötyjen kautta, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.

Sujuvan pyöräliikenteen edistäminen

Kuluvan vuoden aikana käynnistyy myös Porvoon kaupungin pyöräliikenteen edistämisohjelman laatiminen.

– Pyöräliikenteen edistämisohjelmassa pureudutaan pyöräliikenteen verkon nykyisiin ongelmiin, tuodaan esille sekä Suomessa että ulkomailla hyväksi havaittuja ratkaisumalleja ja määritetään tavoitetila, mitä kohti pyöräliikenteen verkkoa aletaan askel askeleelta kehittämään. Keskeisenä viestinä tulee olemaan pyöräliikenteen verkon kilometrimäärän lisäksi verkon laatutasoon panostamisen tärkeys. Pyörällä liikkuminen tulee olla sujuvaa ja turvallista myös liikkujamäärän kasvaessa, kertoo liikenneinsinööri Antti Rahiala.

Viestintäkampanja käynnistyy vuoden alusta

Viestintäkampanja alkaa heti tammikuussa ja se näkyy kaupungin viestintäkanavissa erityisesti kuluvan vuoden aikana.

– Tarkoitus on lisätä tietoisuutta kestävään liikkumiseen liittyen sekä motivoida asukkaita miettimään omia arjen valintojaan ja kokeilemaan uusia asioita. Tätä työtä tullaan tekemään perinteisesti tiedottamalla, mutta myös muilla mielenkiintoisilla tavoilla! Kannustan kaikkia seuraamaan kaupungin viestintäkanavia, toteaa Päivärinta.

Lisätietoa

Kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta, Porvoon kaupunki
puh. 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi

Liikenneinsinööri Antti Rahiala, Porvoon kaupunki
puh. 040 193 1426
antti.rahiala@porvoo.fi