Hoppa till innehåll

Välmående i egen vardag med hjälp av hållbara färdsätt

Borgå stad lyfter starkt fram hållbara färdsätt i sin kommunikation under det här året. Målet är att väcka invånare att av miljöskäl fästa uppmärksamhet vid sina egna val när det gäller färdsätt i vardagen och för att stöda det egna välmåendet.

Borgå stad lyfter starkt fram hållbara färdsätt i sin kommunikation under det här året. Målet är att väcka invånare att av miljöskäl fästa uppmärksamhet vid sina egna val när det gäller färdsätt i vardagen och för att stöda det egna välmåendet.

Betydande hälsonytta och besparingar

Som ett begrepp innebär hållbara färdsätt: cykling, gång, offentlig trafik, samåkning och också utnyttjande av fjärranslutningar i arbetet.

– Hållbara färdsätt har en stor betydelse ur flera perspektiv. Förutom att vägtrafiken har stor inverkan på utsläppet av växthusgaser, har man beräknat att en ökning av cykling och gång med 20 procent skulle leda till att staden sparar upp till 3,7 miljoner euro under ett år på grund av hälsonyttan som dessa färdsätt tillför, berättar expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Program för att främja en smidig cykeltrafik

Under det här året inleds också utarbetandet av ett program för att främja cykeltrafiken i Borgå stad.

– Genom programmet för främjande av cykeltrafiken tar man itu med de nuvarande problemen i cykeltrafiknätet, lyfter fram lösningsmodeller som visat sig vara bra både i Finland och utomlands och fastställer ett mål, utifrån vilket cykeltrafiknätet ska utvecklas steg för steg. Det centrala budskapet kommer inte bara att vara antalet kilometer i nätet för cykeltrafik, utan det är också viktigt av att satsa på nätets kvalitet. Det ska vara smidigt och tryggt att färdas med cykel också när antalet cyklister ökar, berättar trafikingenjör Antti Rahiala.

Kommunikationskampanjen inleds i början av året.

Kommunikationskampanjen inleds genast i januari och syns i stadens kommunikationskanaler speciellt under det här året.

– Målet är att öka medvetenheten för hållbara färdsätt samt motivera invånarna att fundera över sina val i vardagen och prova på nya saker. Det här arbetet kommer att göras på traditionellt sätt genom att informera men också på andra intressanta sätt! Jag uppmuntrar alla att följa stadens kommunikationskanaler, konstaterar Päivärinta.

Mera information

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling, Borgå stad
tfn 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi

Trafikingenjör Antti Rahiala, Borgå stad
tfn 040 193 1426
antti.rahiala@porvoo.fi