Siirry sisältöön

Ilmoittautuminen peruskouluun on alkanut

Ilmoittautuminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle on alkanut. Syksynä 2024 ensimmäisen luokan aloittaa noin 530 porvoolaista lasta. Ilmoittautuminen kouluun tehdään sähköisesti Wilmassa. Wilman kautta voi myös hakea lapselle koulukuljetusta ja paikan iltapäivätoimintaan.

Koulureput luokkahuoneessa.

Vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2024. Porvoossa 8.12.2023 kirjoilla oleville lapsille on osoitettu osoitteen mukainen lähikoulu. Lähikoulupäätökset näkyvät Wilmassa tänään 8.1.2024.

Huoltaja tulee vahvistaa lapselle osoitettu koulupaikka tai hakea toiseen kouluun Wilmassa olevan ilmoittautumislomakkeen kautta tammikuun aikana:

Ne huoltajat, jotka eivät ole vielä luoneet Wilma-tunnuksia itselleen, saavat lähikoulupäätöksen postitse.

Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Lisätietoa antaa lähikoulun rehtori.

Lapsi, joka on muuttamassa Porvooseen, ilmoitetaan kouluun erillisellä sähköisellä lomakkeella:

Koulukuljetuksen hakeminen

Koulukuljetusta haetaan tässä vaiheessa vain tuleville ensimmäisen luokan oppilaille. Hakemus tulee olla tehtynä Wilman kautta tammikuun loppuun mennessä.

Tutustu kaupungin koulukuljetusperiaatteisiin ennen hakemuksen täyttämistä:

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Tulevien ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien koululaisten paikat iltapäivätoimintaan haetaan myös sähköisesti Wilman kautta tammikuun loppuun mennessä.

Päätös iltapäiväkerhopaikasta lähetetään Wilman kautta viimeistään toukokuussa niille huoltajille, jotka ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä.

Tutustu kaupungin iltapäivätoimintaan: