Hoppa till innehåll

Anmälan till grundskolan har börjat

Anmälan till årskurs 1 i den grundläggande utbildningen har börjat. Hösten 2024 börjar cirka 530 barn i Borgå i första klass. Anmälan till skolan gör man digitalt i Wilma. I Wilma kan man också ansöka om skolskjuts åt barnet och om en plats i eftermiddagsverksamheten.

Koulureput luokkahuoneessa.

Läroplikten för barn födda år 2017 börjar hösten 2024. De barn som var skrivna i Borgå 8.12.2023 har anvisats en närskola på basis av sin adress. Besluten om närskola syns i Wilma idag 8.1.2024.

Vårdnadshavaren ska bekräfta den skolplats som anvisats barnet eller söka en plats i en annan skola genom att i januari fylla i en anmälningsblankett i Wilma:

De vårdnadshavare som ännu inte har begärt användar-id för inloggning i Wilma får beslutet om närskolan per post.

Om barnets språkkunskaper inte är tillräckliga för deltagande i grundläggande utbildning, kan barnet anmälas till förberedande undervisning. Ytterligare information ges av närskolans rektor.

Ett barn som kommer att flytta till Borgå ska anmälas till skolan med en separat digital blankett:

Ansökan om skolskjuts

Skolskjuts ansöks i detta skede endast för de blivande eleverna i årskurs 1. Ansökan ska vara inlämnad i Wilma före slutet av januari.

Bekanta dig med stadens principer för skolskjuts innan du fyller i ansökan:

Ansökan till eftermiddagsverksamhet

Också ansökan till eftermiddagsverksamhet för blivande skolelever i årskurserna 1 och 2 sker digitalt i Wilma och ska göras före slutet av januari.

Beslutet om en plats i eftermiddagsverksamheten skickas via Wilma senast i maj till de vårdnadshavare som har lämnat in en ansökan inom utsatt tid.

Bekanta dig med stadens eftermiddagsverksamhet: