Siirry sisältöön

Jokikadulla kokeillaan suosituspyöräkaistoja

Kaupunkikehityslautakunta päätti 12.5.2020, että Jokikadulla kokeillaan ns. suosituspyöräkaistamallia, jossa ajorata jaetaan kolmeen kaistaan: ajoradan molemmin puolin reunoilla on pyöräkaistat ja keskellä on yksi kaista moottoriajoneuvoliikenteelle.

Suosituspyöräkaistoja kokeillaan Jokikadulla Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun välisellä osuudella. Kokeilu käynnistetään kesä-heinäkuussa ja kokeilu päättyy syys-lokakuussa 2020. Kokeilusta kerätään kokemuksia kyselyn avulla. Lisäksi kokeilua arvioidaan liikennettä laskemalla ja seuraamalla.

Tavoitteena Itäisen rantapromenadin rauhoittaminen kävelylle ja oleskelulle

Jokikadun varrella kulkeva Itäinen rantapromenadi on kesäisin hyvin vilkas kävelyn ja oleskelun tila. Aiemmin rantapromenadi oli yhdistetty pyöräilyn ja kävelyn väylä, mutta ratkaisu toimi huonosti suuren liikkujamäärän vuoksi. Pyöräily kävelijöiden seassa ei ollut sujuvaa ja heikensi viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Jokikatu on asemakaavassa osoitettu kevytliikennepainotteiseksi kaduksi, jota voivat käyttää sekä polkupyörät että moottoriajoneuvot.

Kesällä 2019 liikennekokeilun kautta pyrittiin rauhoittamaan Itäinen rantapromenadi kävelyn ja oleskelun tilaksi ohjaamalla pyöräilijät Jokikadun ajoradalle Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun välisellä osuudella. Jokikadulla ajoneuvoliikenteen määrä on varsin maltillinen (n. 1 300 ajoneuvoa/vrk) ja kadun nopeusrajoitus on 30 km/h, joten katu soveltuu pyöräilyyn hyvin. Kesän 2019 kokeilun pohjalta nousi esiin toiveita, että pyöräilijän paikka ajoradalla osoitettaisiin selkeämmin esim. pyöräkaistojen avulla.

Miten Jokikadun kokeiluosuudella pitää ajaa?

Jokikadun kokeilussa sekä pyöräily että moottoriajoneuvoliikenne on sallittu kadulla molempiin suuntiin. Pyöräilijöiden ja moottoriajoneuvojen kuljettajien toiminta erilaisissa tilanteissa on selitetty seuraavassa ja tilanteita havainnollistettu oheisessa kuvassa:

  1. Pyöräilijät käyttävät kulkusuunnassaan kadun oikean reunan pyöräkaistaa. Moottoriajoneuvot ajavat pyöräkaistojen välissä keskikaistalla.
  2. Moottoriajoneuvojen kohdatessa ajoneuvot väistävät oikealle pyöräkaistoille turvallisen kohtaamisen mahdollistamiseksi. Pyöräkaistojen alueelle voi siirtyä vain silloin, kun kaistat ovat vapaita.
  3. Jos pyöräkaistoilla on pyöräilijöitä, moottoriajoneuvojen tulee odottaa kohtaamiseen tai ohittamiseen sopivaa tilannetta. 

Kuten tavallisestikin ajoradan oikeassa reunassa pyöräiltäessä, pyöräkaistaa käyttävän pyöräilijän kannattaa pitää etäisyyttä kadun varressa pysäköityihin autoihin ja olla tarkkana, jos pysäköidyn auton ovia avataan tai pysäköity auto on lähdössä liikkeelle.

Kadun varteen pysäköivien ajoneuvojen kuljettajien on sekä liikkeelle lähtiessään että ovia avatessaan varmistuttava, ettei viereisellä pyöräkaistalla ole muita liikkujia. Myös matkustajien tulee avata ovet varoen. Kuten tavallisestikin kadun varteen pysäköitäessä, ovia avatessa on aina muistettava katsoa myös takaviistoon.

– Hyvä tapa on avata ovi kauempana ovesta olevalla kädellä, jolloin pää kääntyy jo valmiiksi oikeaan suuntaan, vinkkaa liikenneinsinööri Antti Rahiala Porvoon kaupungilta.