Hoppa till innehåll

Cykelfält provas på Ågatan

Stadsutvecklingsnämnden beslutade 12.5.2020 att på Ågatan provas på cykelfält så att körbanan delas upp i tre fält: på båda sidorna av körbanan finns cykelfält och i mitten ett fält för motorfordon. Försöket görs på Ågatan mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan. Försöket börjar i juni-juli och slutar i september-oktober 2020. Erfarenheter av försöket samlas med en enkät. Försöket bedöms också med att räkna och följa upp trafiken.

Målet är att Östra strandpromenaden lugnas ner för gångtrafik och vistelse

Östra strandpromenaden vid Ågatan är ett utrymme för gångtrafik och vistelse, som är mycket livlig på somrarna. Tidigare var strandpromenaden avsedd både för cykel- och gångtrafiken men detta fungerade dåligt på grund av den livliga trafiken. Det var svårt att cykla bland fotgängare, och cykeltrafiken minskade trivseln och säkerheten. I detaljplanen anvisas Ågatan som en gata som främst är avsedd för gång- och cykeltrafik och som också kan användas av motorfordon.

Med trafikförsöket på sommaren 2019 strävades efter att lugna Östra strandpromenaden ner för fotgängare och vistelse genom att anvisa cykeltrafiken på Ågatans körbana mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan. På Ågatan är fordonstrafiken måttlig (cirka 1 300 fordon/dygn) och hastighetsbegränsningen är 30 km/h, varför gatan lämpar sig väl för cykling. Försöket sommaren 2019 lyfte fram önskemål om att cyklistens ställe på körbanan anvisas tydligare med till exempel cykelfält.

Hur kör man på Ågatan under försöket?

Under försöket tillåts cykling och motorfordonstrafik på Ågatan i båda riktningar. På bilden förklaras och åskådliggörs hur cyklisterna och motorfordonsförarna ska agera i olika situationer.

  1. Cyklisterna använder cykelfältet till höger i färdriktning. Motorfordonen kör på körfältet i mitten, mellan cykelfälten.
  2. Då motorfordon möts, väjer de till höger till cykelfältet för att kunna mötas tryggt. Motorfordon får köra på cykelfält endast om de är lediga.
  3. Om det finns cyklister på cykelfälten ska motorfordonen vänta på ett lämpligt tillfälle att möta eller köra förbi. 

Så som vanligt, ska cyklisterna på cykelfältet hålla avstånd till bilar som är parkerade vid gatan och akta sig för att dörren till en parkerad bil öppnas eller att en parkerad bil kör iväg.

De som parkerar sin bil vid gatan ska kolla att det inte finns cyklister då de kör iväg eller öppnar dörrar. Också passagerarna ska vara försiktiga då de öppnar dörrar. Som vanligt, ska man också titta bakåt då man öppnar dörren.

– Det är ett bra sätt att öppna dörren med den hand som är längre ifrån dörren, eftersom då vänds huvudet färdigt mot rätt håll, säger trafikingenjör Antti Rahiala från Borgå stad.